10 (31) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• "Hej, Młodi z Kaszëbów rodã" !!!!
• Stanica w Brusach
• II kaszëbsczé diktando
• Òd kòła do autobùsa
• Kaszëbë za òcéanã
• Gard w Białogardze
• Czeszë ò Kaszëbach

Nié le Kaszëbë:

• Laplandëjô - jawô czë snienié

Kùltura:

• Kùtin czarzi
• Ksążka na Gòdë
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Do smiéchù:

• Mùzealé przëtrôfczi

II kaszëbsczé diktando

18 rujana latos, w Mùzëji Kaszëbskô – Pòmòrsczi Pismienniznë ë Mùzyczi w Wejrowie òdbëło sã II diktando kaszëbsczégò pisënkù. Tak jak łoni, ò titel méstra kaszëbsczi òrtografië biotkòwalë sã w dwùch wiekòwëch karnach: dzecë ze spòdleczny szkòłë ë gimnazjum; młodzezna ze nadspòdlecznëch szkòłów ë dorosłi. Bëłë téż, jak przóde, dwa etapë kònkùrsu. W pierszim bëtnicë mòcowalë sã z czëtónyma bez Wandã Czedrowską (w młodszim karnie) ë Zbigôrza Jankòwsczégò (w starszim) wëjimkama pòwiescë Aleksandra Majkòwsczégò „Żëcé i przigòdë Remùsa”. W drëdżim etapù – finale, za rozsądzenim jury w zestôwkù prof. Jerzy Treder, Wanda Czedrowskô, Danuta Pioch ë dobiwca I diktanda Paul Szczëpta, dzesãcu nôlepszich ze starszi grëpë (w chtërny na zaczątkù bëło 21 lëdzy) ë szescu z młodszi (na zaczątkù mia 19 dzecë) zmierzëło sã z tekstama, co je przerëchtowôł prof. J. Treder.
Diktando Méstrã II kaszëbsczégò diktanda w młodszim karnie òsta Jizabela Cyrockô. II plac mia Jizabela Zarach, a III zajął Macéj Zdrojewsczi. Wszëtcë są ùczniama gimnazjum w Srakòjcach.
W starszi grëpie pierszi plac ë titel méstra dobéł Eùgeniusz Prëczkòwsczi – redachtor programù w TV Gduńsk „Rodnô zemia” ë dodôwkù do „Dziennika Bałtyckiego” „Norda”, II zajãna ùczennica Kaszëbsczégò Òglowégò Liceùm we Brusach – Joanna Gackòwskô, a III dobiwcą do niedôwna nôleżnik kabaretu „Fif” – Róman Drzeżdżón.
Dobiwcë pierszich trzech placów òstalë òbdarowóny diplomama ë nôdgrodama, midzë jinszima bònama wôrë (na 700, 500 ë 300 zł), a téż ksążkama. Wszëtczi, co zajãlë dalszé place dostalë diplomë ë ksążczi.
Diktando artistyczno ùfarwiło teatrowé karno gimnazjalëstów z Bólszewa, chtërne w przeriwce pò pierszim etapu bawiło bëtników binowim òbrôzkã nôpisanym bez ùczennicã ti szkòłë – Joannã Lange.
Przédnim òganizatorã diktanda bëła Kòmisëjô do Sprawów Edukacëji, chtërnô dzejô w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim (z jegò remienia zajimała sã tim W. Czedrowskô). Jinszima òrganizatorama bëlë: Pòwiatowé Starostwò w Wejrowie, Mùzeùm Kaszëbskô-Pòmòrsczi Pismienniznë ë Mùzyczi, Gduńsczi Ùniwersytet, TVG i Radio Gduńsk.

Jôbard

zaczątk 


Gockowsko e Czedrowsko

Po lewi Joanna Gackòwskô z Brus (drëdżi rôz dobëła 2. plac ë to ò ni sã gôdô, że je prôwdzëwim dobiwcą i łońsczégò i latoségò diktanda) ze swòją szkólną Wandą Czedrowską.

Preczkowsczi

Eugeniusz Prëczkòwsczi - dobiwca 1. placu