10 (31) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• "Hej, Młodi z Kaszëbów rodã" !!!!
• Stanica w Brusach
• II kaszëbsczé diktando
• Òd kòła do autobùsa
• Kaszëbë za òcéanã
• Gard w Białogardze
• Czeszë ò Kaszëbach

Nié le Kaszëbë:

• Laplandëjô - jawô czë snienié

Kùltura:

• Kùtin czarzi
• Ksążka na Gòdë
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Do smiéchù:

• Mùzealé przëtrôfczi

Òd kòła do autobùsa

Równo 4 lata temù jeden ze starszich dzejarzów rzekł, że „terô to młodi nick nie robią, le piwò piją ë za zabawama są, niżódny deje ni mają, nick, czësto nick nie robią”. Górz wzył dwùch młodëch, jaczi rozsądzëlë, że dokôżą „tim stôrim”, że dejade rozmieją cos zrobic bëlnégò.

Odroda Redakcëją pierszégò numra Òdrodë bëło mòżno wsadzëc na kòło ë tak jachac przez Kaszëbë – to bëłë le dwie òsobë: Grégòr J. Schramke ë Paùl Szczëpta. Dzys w redakcëji je 10 òsób, nie rechùjącë wespółrobòtników ë nëch co we wëdôwiznie ë drëkarni rëchtëją jesz cządnik. Razã przë Òdrodze robi wnetk 30 òsób, a przez redakcëją jesz czilenôsce sã „przewinãło”. Në, razã to mòżna wszëtczich wsadzëc do autobùsa, ale niedługò nen téż ju nie sygnie.
Nie rechùjã, to je wiedzec, pòétów czë dramatopisôrzów, jaczi rôz cos napiselë, jak K. Sledzewskô z Kartuz, młodô pòétka, jakô dobëła w kònkùrsu cządnika Pomerania w 2002. rokù.
W cządnikù zadebùtowelë Tomôsz Fópka ë Macéj Dorau. Pierszi z nich je autorã Pierszi Kaszëbsczi Pasëje ë tomika wiérztów Szlachama Kùsków, drëdżi – laureatã nôdgrodë mn. R. Wróblewsczégò.
Czile sprôw sã zmieniło. Pierszi numer sã nazéwôł „Pòmòranijô. Òdroda Pòmòrzô – òdroda kaszëbiznë”. Temù że nen titel szlachòwôł za mionã Karna Sztudérów Pòmòranijô, ju w drëdżim numrze òstôł mieniony. Pòdtitel – zéwiszcze „pismiono wòlnëch Kaszëbów” mia czedës dodóné „ë Pòmòrzanów”. Z negò dodôwka më zrezygnowelë, bò kò Kaszëbi ë Pòmòrzanie je to to samò. Czemù tej dwa razë to samò pisac? Jesz bë chtos pòmëslôł, że to apartné nôrodë? Rôz më mielë na winece „Samòbëtny cządnik Kaszëbsczi”. Le jeden numer, bò zaczãlë zwònic Czëtińcowie, co gôdelë, że „samòbëtny cządnik” to nie to samò co „wòlny Kaszëba”. Tej më òstelë ju przë tim.
Odroda 2001Na samim zôczątkù Òdroda bëła rëchtowónô na MS-Wordze ë kserowónô w nakładze kòle 500 sztëk. Òd zôczątkù 2001. rokù dzãka wespółrobòce z gdińską wëdôwizną Region, Òdroda je drëkòwónô (750 sztëk) na normalny drëkarsczi maszinie, a pò miesącu dosta farwną winetã. Në i tak je do dzysô.
Nôprzód 2 starnë, pùzni 4 ë 8, baro długò 12, jaż kùreszce w latosé lato më zrobilë 20 starnów. W tim sztóce cządnik òstôł wëdrëkòwóny pierszi rôz we wikszim nakładze jak 1000 sztëk. Òd zôczątkù 2001. rokù Òdroda wëchôdô miesąc w miesąc wiedno kòle 20. dnia miesąca, czasã le zdôrzają sã „parłãczoné numrë” – tak jak òstatny: jeden na dwa miesące. Wëchôdô to przede wszëtczim z tegò, że czasã nie sygnie dëtków.
Dzãka jinternétowi starnie www.zk-p.pl Stanisława Gepperta Òdroda je prawie òd zôczątkù dostãpnô ònlajn na http://. Terô Òdrodã na Jinternéce czëtô kòle 4 tës. òsób miesãczno! Wicy jak drëkòwóną wersëją!
Odroda 2003Równak we wikszoscë wëchôdómë, më przedërchelë, a to wszëtkò dzãka Wóm – Czëtińcóm! Dzãka Waji wespòmóżce ë Waji bëtnoscë, ùwôgóm ë lëstóm!
Më mielë wiedno starã, żebë bëc z Wama ë bëc pò stronie Kaszëbiznë. Wë téż wiedno bëlë z nama ë sërcã ë dëszą ë całã. Żëczimë Wóm ë se, żebë më nigdë nie ùstelë w ti biôtce ò Kaszëbiznã. Je Strach, Trud ë Niewôrto – to fakt, ale razã mòżemë przemóc ne ùkôzczi. Dzãka Czëtińcóm nie le rôz më jesmë przedobëlë ne ùkôzczi, ë jeżlë chòc jeden Czëtińc przedobéł je dzãka nóm – nasza misëjô mô sens ë szëk.

 

Najim Czëtińcóm, za to że wiedno bëlë z nama – wiôldżé Bóg Zapłac!

zaczątk 


wszadze z Odroda