1 (32) / 2004

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Młodé Żukòwò
• Co ù naji:
••• Kaszëbizna w Brnie
••• Kònferencëjô regionalëstów
••• Zymk w Żukòwie
••• Òdszedł 20 lat temù
• Pô prôwdze kaszëbskô firma
• Mòja kaszëbskô stegna
• Nim zażëjesz... przëczëtôj

Lëst do redachcëje

• Nieszmaka!

Kùltura:

• Wëstôwk nôstarszi kaszëbsczi pismieniznë
• Lëteracko-jãzekòwô seminarëjô w Wejrowie
• Rómk w rozpùstach... ò Zôpùstach
• Mùzëka swiata-Daleczé Jindie?
• Michôł Roschek - wiérztë
• Ze Słowarza Zëchtë
• Pòleca z knégama

Do smiéchù:

• Na łôwce (wedlë tegò co je widzec)

Wëwiôd:

• Wëwiôd z profesorã Jerzim Trédrã, mòwnoùczałim z Gduńsczégò Ùniwersytetu, redachtorą reedicëje znormalizowónégò ë scalonégò Słowôrza Sztefana Ramùłta z 1893 rokù

Pô prôwdze kaszëbskô firma

Czej w 1991 rokù bracynowie Tadeusz ë Andrzéj zaklôdelë firmã, gwës nie wiedzelë, że ju wnetka mdą mielë jednã z nôwikszich na Pòmòrzim séc krómów z bùdowlanyma materialama.

bat szefowieJich pierszô firma zajima sã przede wszëtczim handlã szitama ë fùdrã. Z latama zaczãło sã to zmieniac ë czej w 2002 rokù firma wzã miono BAT, handlowa ju le artiklama do bùdowë chëczów. Samò BAT je skrócënkã òd nôzwëstka ë mionów bracynów: Bigùs Andrzéj ë Tadeùsz.
– Co je baro wôżné w naszi firmie, to kaszëbsczi etos robòtë, jaczi pòlégô na ùtcëwòscë, zychernoscë, pòwôżnym stosënkù do robòtë – wëjasniwô Czesłôw Pòbłocczi, òd wiele lat czerownik marketingù w BAT – Je to fakt, że na Kaszëbach òd wiedna bëłë letczé zemie, jaczé nie dôwałë tak bëlnégò zbiéru. Lëdze bez to òb pòkòlenia sã przënãcëlë, że je mòżno do czegòs dóńc le cãżką, długò dérëjącą robòtą, a nié z dnia na dzéń.
Mòżno sã spòdzéwac, że kòle 100% robòtników to są Kaszëbi, ale że na co dzéń sã gôdô pò kaszëbskù w robòce to gwës nié w kòżdi firmie. Je to dosc normalné, czej wchôdóm do sedzbë firmë przë szasëji Mirochòwsczi w Serakòjcach, że je czëc le blós rodną gôdkã.
– A kò to je zwëczajné, że nie gôdómë w cëzëch jãzëkach – òdpòwiôdaja mie zapitóny ò to robòtnicë w firmie.
– Kaszëbizna w żëcym ë w gôdcë sã przekłôdô na kaszëbsczi etos w hańdlu – gôdô Cz. Pòbłocczi. – Chòc òficjalné pisma czë rechùnczi ni mògą bëc pisóné pò kaszëbskù, firma achtnie rodny jãzëk na taczi ôrt, że wszëtczé gòdowé czë jastrowé żëczbë sylóné do robòtników, wespółrobòtników czë kòntrahentów, a téż emitowóné w rediu, są wiedno pò kaszëbskù.
Firma òd lat zajimô sã wspieraniém kaszëbiznë, a bracynowie są aktiwnyma dzejarzama Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò. Tadeùsz je terô przédnikã partu, Andrzéj béł w ùszłi kadencëji. Firma je dobrzińcã wielu kaszëbsczich rozegracëjów, z jaczich nôwôżniészi je Kònkùrs Rodny Mòwë w Chmielnie, jaczi je òd dôwna wspieróny przez BAT-a. Niedôwno firma zaspònsorowa dwie platë CD: kaszëbsczégò karna Kùtin ë platã z kòlãdama, jakô bëła dołączonô do Dziennika Bałtyckiego 22.12. Dzéń chùdzy mógł słëchac nëch nagraniów reno w Redio Gduńsk.
– Kòl nas doma sã wiele spiéwô, równo tatk ë ùja lubią spiewac w familëjnym karnie – gôdô Łukôsz Bigùs, przedstôwca młodégò pòkòleniégò Bigùsów. Sztudérëje pierszi rok ekònomije we Gduńskù. Nie dzëwòta, ze bracynowie wspiérają robòtã mùzyków. Òsoblëwie karno Kùtin, jaczé je czësto nowim zjawiszczã w kaszëbsczi mùzyce. Nie je to mùzyka lëdowô, le spiéwónô pòézëjô. Tekstë są wzãté z dôwnëch ë tereczasnëch kaszëbsczich pòétów.
Rodzëna pòchôdô z Kawelków kòle Srôkòjc, ë wszëtcë czëją bùchã z tegò, że są Kaszëbama ë mògą kaszëbiznã wspierac. Jaczé je znaczenié taczich lëdzy ë firmów? Wiôldżé, bò dzãka nim kaszëbskô kùltura mòże sã normalno rozwijac ë lëdze mògą pòkazac jinszim, jaka wôrtnotą je kaszëbizna. Mòżemë téż na taczi ôrt pòkazac, że rozmiejemë sã wzójno wspierac w biôtce ò ji przedërchanié.

P. Kąsk

zaczątk Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?