1 (32) / 2004

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Młodé Żukòwò
• Co ù naji:
••• Kaszëbizna w Brnie
••• Kònferencëjô regionalëstów
••• Zymk w Żukòwie
••• Òdszedł 20 lat temù
• Pô prôwdze kaszëbskô firma
• Mòja kaszëbskô stegna
• Nim zażëjesz... przëczëtôj

Lëst do redachcëje

• Nieszmaka!

Kùltura:

• Wëstôwk nôstarszi kaszëbsczi pismieniznë
• Lëteracko-jãzekòwô seminarëjô w Wejrowie
• Rómk w rozpùstach... ò Zôpùstach
• Mùzëka swiata-Daleczé Jindie?
• Michôł Roschek - wiérztë
• Ze Słowarza Zëchtë
• Pòleca z knégama

Do smiéchù:

• Na łôwce (wedlë tegò co je widzec)

Wëwiôd:

• Wëwiôd z profesorã Jerzim Trédrã, mòwnoùczałim z Gduńsczégò Ùniwersytetu, redachtorą reedicëje znormalizowónégò ë scalonégò Słowôrza Sztefana Ramùłta z 1893 rokù

Rómk

w rozpùstach... ò Zôpùstach

Zôpùstnô piesniô
(spiéwac le rôz w rokù
z szëmarzeniém w głowie)

Chcemë le sã bawic
Póczi nó to czas
Póczi jesz karnôwôł
Dôwô nama szpôs

Chcemë le sã najesc
Póczi mómë czim
Póczi jesz w kòmòrze
Nie je czëc blós dim

Chcemë le sã ùsmiôc
Póczi mómë gbis
Póczi jesz nóm w gãbie
Pasta dôwô łisk

Chcemë le so wëpic
Póczi mómë sznaps
Póczi jesz fùl bùdle
Stoją kòle nas

Chcemë le so zażëc
Póczi mómë co
Póczi jesz do knérë
Mòżna cygnąc proszk

Chcemë le tuńcowac
Póczi mómë kùrpë
Póczi jesz nóm szpérów
Nie òbgrëzlë skórce

Chcemë le so zagrac
Póczi mómë szpëlã*
Póczi jesz dëtuszka
Mómë w taszi wiela

Chcemë le sã bawic
Póczi mómë “w łepie”
Póczi nama ksądz
Bani nie pòsëpie

Zôpùstë
2004

R. Drzéżdżón

*szpëla – tuwò: szterzech cësnącëch w Baszkã

zaczątk Wôrt je wiedzec, że...

...tak zwóné Brzesczé zemsczé dutczi są ùwożóné za nôstôrszą zaòstałosc kaszëbsczi pismieniznë. Nen rãkòpis òstôł napisóny w 1402 r. bùten Kaszub, w kùjawsczim gardkù Brzesc, ale nimò to, mô jãzëkòwé merczi, na jaczich spòdlim mòżemë ùznac, że jegò aùtorã béł Kaszëba.

P. Bréza