1 (32) / 2004

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Młodé Żukòwò
• Co ù naji:
••• Kaszëbizna w Brnie
••• Kònferencëjô regionalëstów
••• Zymk w Żukòwie
••• Òdszedł 20 lat temù
• Pô prôwdze kaszëbskô firma
• Mòja kaszëbskô stegna
• Nim zażëjesz... przëczëtôj

Lëst do redachcëje

• Nieszmaka!

Kùltura:

• Wëstôwk nôstarszi kaszëbsczi pismieniznë
• Lëteracko-jãzekòwô seminarëjô w Wejrowie
• Rómk w rozpùstach... ò Zôpùstach
• Mùzëka swiata-Daleczé Jindie?
• Michôł Roschek - wiérztë
• Ze Słowarza Zëchtë
• Pòleca z knégama

Do smiéchù:

• Na łôwce (wedlë tegò co je widzec)

Wëwiôd:

• Wëwiôd z profesorã Jerzim Trédrã, mòwnoùczałim z Gduńsczégò Ùniwersytetu, redachtorą reedicëje znormalizowónégò ë scalonégò Słowôrza Sztefana Ramùłta z 1893 rokù

Lëteracko-jãzekòwô seminarëjô w Wejrowie

6 gòdnika (sobòta) 2003 rokù w sedzbie Mùzeji Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie òdbëła sã lëterackò-jãzëkòwô seminarëjô kaszëbsczich pismienników. Króm wëżi wspòmnióny Mùzeji òrganizatorã negò zéńdzeniégò béł Kaszëbsczi Jinstitut. Na seminarëją skłôdałë sã przede wszëtczim dwa referatë, chterné wëgłosëlë profesorzë Jerzi Tréder ë Jerzi Samp. Béł téż czas na diskusëjã, òb czas chterny bëtnicë zéńdzeniégò mielë leżnosc òdniesc sã do tegò, ò czim gôdelë referencë.
Jakno pierszi gôdôł prof. Jerzi Tréder. Przédną témą jegò wëstąpieniégò béł Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego Sztefana Ramùłta. Przë ti leżnoscë prof. Tréder pòwiedzôł përznã swòjim słëchińcóm ò żëcym ë dzejanim S. Ramùłta.
Pò Trédrze wëkłôd miôł prof. Jerzi Samp. Gôdôł òn ò ùwôżanim kaszëbsczi mòwë w naji pismieniznie. Ùznôł òn nã rzecz (ùwôżanié ë tczą dlô swòji rodny mòwë) za jeden z nôwôżniészëch elemeńtów lëteraturë, bez jaczi ni mòże sã òna dali rozwijac. Pòwòłiwôł sã na cëtatë z kaszëbsczi lëteraturë, w jaczich bëło widzec wiôldżé ùwôżanié dlô kaszëbiznë, mòwë starków. Terô zôs ti, co zajimają sã pisaniém pò kaszëbskù w najëch czasach, téż mùszą dali pòdtrzëmëwac nã wiôlga tczã dlô kaszëbsczégò jãzëka, bò mòże to przëniesc bëlny brzôd ë dalszi rozwij naji pismieniznë.
Òb czas zéńdzeniégò dóné òsta téż bôczenié na to, jak sã gôdô, nobilitacëjã kaszëbiznë, chtërna rozbrzëmiéwô terô nié blós w chëczach a téż pałacach. Òznôczô to, że najô mòwa nie je ju le gôdką lëdzy z niższëch dzélów spòlëznë, ale sta sã téż jãzëkã pismienników.

Fòrmellów Słôwk

zaczątk Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?

Napiszë do naju!