1 (32) / 2004

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Młodé Żukòwò
• Co ù naji:
••• Kaszëbizna w Brnie
••• Kònferencëjô regionalëstów
••• Zymk w Żukòwie
••• Òdszedł 20 lat temù
• Pô prôwdze kaszëbskô firma
• Mòja kaszëbskô stegna
• Nim zażëjesz... przëczëtôj

Lëst do redachcëje

• Nieszmaka!

Kùltura:

• Wëstôwk nôstarszi kaszëbsczi pismieniznë
• Lëteracko-jãzekòwô seminarëjô w Wejrowie
• Rómk w rozpùstach... ò Zôpùstach
• Mùzëka swiata-Daleczé Jindie?
• Michôł Roschek - wiérztë
• Ze Słowarza Zëchtë
• Pòleca z knégama

Do smiéchù:

• Na łôwce (wedlë tegò co je widzec)

Wëwiôd:

• Wëwiôd z profesorã Jerzim Trédrã, mòwnoùczałim z Gduńsczégò Ùniwersytetu, redachtorą reedicëje znormalizowónégò ë scalonégò Słowôrza Sztefana Ramùłta z 1893 rokù

Mòja kaszëbskô stegna

Kaszëbsczé Karno Sztudérów Tatczëzna, co dzejô przë Pòmòrsczi Pedagògòwi Akademiji w Słëpsku przërechtowało cykl zéńdzeniów zatitelowónych: Mòja kaszëbskô stegna. Rôczony na nie są lëdzë z òkòlégò Słëpska, co są we wszelejaczi spòsób sparłãczony z Kaszëbama.
Gòscë przedstawiają sztudéróm swòje dokònania jeżlë jidze ò kaszëbiznã, a téż mają pòkazac młodim, jakã mają jiscstegną, żebë jich dzejanié bëło lepszi.
Pierwszé zéńdzenié bëło 3 gòdnika 2003 r. na wëdzëlu Filologiczno-Historicznim PPA-ù. Gòscã béł Róman Niklôs - czerownik Akademicczégò Òsédla PPA-ù. Niklôs pòchòdzy ze Stãżëcczi Hëtë. Ùrodzył sã w Kòscérznie w 1947 r. Tam skùńczëł Òglowé Liceum miona J. Wëbicczégò, w klase gdze historëji ùcził „profesór” Krëbba. W tim to czasu dzãka temù szkólnémù wzbùdzała sã w Niklôsu miłota do historëji ë do Kaszub. Pózni historëjã sztudérowôł na Wëższi Pedagògòwi Szkòle we Gduńsku. We Gduńsku òstôł nôleżnika Karna Sztudérów Pòmòranijô. Czej zrobił magistra, krótkò robił na gduńsczi ùczelnié. W 1971 r. przeniósł sã do Słëpska.
W gardze nad Słëpią Niklos wespół z jinszima pòdjął starã, żebë ùtwòrzec part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò. Pierwszô próba pòwòłaniô négò partu bëła w strëmiennikù 1976 rokù. Chãtnëch, żebë zapisac sã do K-PZ bëło 13 sztëk. Jednakò WSW Wojewódzcczégò ùrzãdu w Słëpsku òdmówił rejestracëji partu. Piãc lat pózni bëła drëgô próba, ë tej sã ùdało.
Pò welacëji, Niklôs zajął plac wiceprzédnika .
- Mòje dzejani w ZK-P – tołmaczëł gòsc - nie bëło za dłudżé. Dozdrzôł jem, że ta òrganizacëja w wiôldżim dzélu stôwô sã pòliticzną partëją. Wiele dzejôrzów, przënôleżnosc do ni wëkòrzistôwa do pòlitëcznëch biôtków. W Zrzeszenim bëło za wiele nie-Kaszëbów ë dlô mie nie miało to przełożeniô na jideowi założenia. Jô nie widzôł ju dlô se placu w taczi òrganizacëje ë z ni wëstąpił.
Róman Niklôs twiérdzy, że nigdë nie traktowôł kaszëbiznë zawòdowò ë nie robił na ni dëtków. Jednakò jinteresëje sã sprawama swòji Môłi Tatczëznë ë sã z Nią utożsamia.
Drëdzi zéńdzenié z cyklu „Mòja kaszëbskô stegna” mdze 25 gromicznika, a gòsca bãdze ksądz Mariusz Sënak, Kaszëba z prawosławny parafëji w Słëpskù.

Lucyna Réter, Macéj Dorau

zaczątk Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?

Napiszë do naju!