1 (32) / 2004

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Młodé Żukòwò
• Co ù naji:
••• Kaszëbizna w Brnie
••• Kònferencëjô regionalëstów
••• Zymk w Żukòwie
••• Òdszedł 20 lat temù
• Pô prôwdze kaszëbskô firma
• Mòja kaszëbskô stegna
• Nim zażëjesz... przëczëtôj

Lëst do redachcëje

• Nieszmaka!

Kùltura:

• Wëstôwk nôstarszi kaszëbsczi pismieniznë
• Lëteracko-jãzekòwô seminarëjô w Wejrowie
• Rómk w rozpùstach... ò Zôpùstach
• Mùzëka swiata-Daleczé Jindie?
• Michôł Roschek - wiérztë
• Ze Słowarza Zëchtë
• Pòleca z knégama

Do smiéchù:

• Na łôwce (wedlë tegò co je widzec)

Wëwiôd:

• Wëwiôd z profesorã Jerzim Trédrã, mòwnoùczałim z Gduńsczégò Ùniwersytetu, redachtorą reedicëje znormalizowónégò ë scalonégò Słowôrza Sztefana Ramùłta z 1893 rokù

Młodé Żukòwò
6 gòdnika mia môl w żukòwsczi restauracëji „Grif” wëdarzenié, jaczé mòże bëc zôczątkã zjinaczeniô òglowégò pòzdrzatkù na kaszëbską rësznotã. Ni ma co tuwò krëc, że w wiôldżim gardze kaszëbsczé dzejanié parłączëło sã w pierszi rédze ze starszima lëdzama. Mómë nôdzejã, że òrganizacyjné zéńdzenié Karna Kaszëbsczi Młodzeznë gminë Żukòwò, ò jaczim tuwò piszemë, mdze zôczatkã procesu, czej dlô młodëch kaszëbizna nie mdze ju wicy parłączëc sã leno z malowóną skrzënią ë starkama kôrbiącëma midzë sobą w dzëwny gôdce.
Młodi, a bëło jich dosc tëli, bò jaż 37 sztëk, w przëtomnoscë Eùgeniusza Prëczkòwsczégò (m.jin. redachtóra magazynë Rodnô Zemia ë przédnika Partë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Baninie), chtëren wiele pòmógł w zrëchtowaniém negò jinaùgùracëjnégò zéndzeniégò, przëjãlë sztatut ë regùlamin Karna, welowalë przédnictwò ë ùczëlë wiele żëczbów ë rad òd przërôczonëch gòscy.
Karno przëjãło miano „Cassubia” na wdôr Karna Sztudérów Kaszëbów ò tim mionie założonégò przed wòjną na warszawsczim ùniwersytece bez Karola Krefta, mieszkeńca gminë Żukòwò, legendarnégò ë tragednégò dzejôrza kaszëbsczi rësznotë. Dzysdniowô „Cassubia” przejãła króm miona téż stanicã przedwòjnowégò Karna, jakô òsta ùroczësto wniosłô na zéńdzenié, a ùczãstnicë zéńdzeniégò przëwitelë ją himnã Zemia rodnô.
Przédnicë dwùch karnów sztudérów: Lucyna Réter (z „Tatczëznë” ze Słëpska) ë Krësztof Kòrda (z „Pòmòranii” ze Gduńska) rzeklë czile słów drëchòm z Żukòwa ò dzejaniém swòjich karnów ë przërôczëlë nową grëpã do wespółrobòtë. Przédniczka môlowégò żukòwsczégò partu K-PZ, Kristina Rogalewskô żëczëła młodim brzadnégò dzejaniô dlô kaszëbiznë, a w tim dzejaniém wiele zwëczajny redotë ë szpôsu.
Przédniczką karna òsta Magda Bisewskô, a w szeroczim przédnictwie nalezlë sã téż midzë jinszima Katarzëna ë Jack Fôpka z Chwaszczëna (sostra ë bracyna znónégò kaszëbsczégò pòétë ë kòmpòzitora, wiceprzédnika gminë Żukòwò), Ludmiła Gòłąbk (córka tołmôcza Nowégò Testamańtu na kaszëbsczi jãzëk Eùgeniusza Gòłąbka), a téż Sylwk Nôgel z Lezna (m.jin. wespółrobòtnik najégò pismiona). W Rewizëjny Kòmisëji nalôzł swój môl Witk Szmidtke z Pãpòwa, jeden z nômłodszich radnëch gminë Żukòwò.
W planach karna je m.jin. dzejanié samòùczbòwé, zôchãcba do sztôłceniô sã kaszëbsczi młodzeznë ë ji dzejaniô w żëcym gminë, wspiarcé przërëchtowaniô kaszëbsczich mszów, rëchtowanié kùlturowëch wëdarzeniôw, taczich jak spektôklë amatorsczich téatrów, kòncértë etc, a téż òrganizowanié pòspólnëch Andrzejków czë Wilëji.
Nôleżnicë karna ùchwôlëlë, że jãzëkã zéńdzeniów mdze kaszëbsczi, a fòrmalno mdą dzejac przë parce K-PZ w Baninie.

tekstë ë òdjimczi P. Bréza

zaczątk magda bisewsko

Magda Bisewskô (23 l.) pierszô, mòżna rzec historicznô, przédniczka Karna òsta welowónô 30 głosama na 37 mòżlëwëch. Mieszkô w Miszewie, robi w żùkòwsczim Ùrzãdze Gardu ë Gminë ë równoczasno zaòczno sztudérëje pedagògikã w Słëpskù.