Òdroda nr 1 (35) 2005

Spòłeczno- pòliticzny:

Kùltura:

Snôżô lëteratura:

Pòlëca z knégama:

Pòpùlarno - nôùkòwi:

Kòmentôrz:

Alicëjô Skiba - Wiérztë

Niżi drëkëjema dzél wiérztów Alicjë Skiba, jaczima zadebiutowa w Zymkù 4.

Wanoga

Wiedno jidzesz
W kòmùdny pòrénk
W słuneczny dzéń
W deszczową noc

Czedë wieje letczi wiéw
Czedë panëje chaja
Czedë szôleje łiskawica

Przez złoté pòla
Przez wësoczé górë
Przez głãbòczé wòdë

Czasã płëniesz pòd prąd
Czasã błądzysz
Czasã chtos cã prowadzy

Czë chcesz
Czë nie chcesz
Nie wiész czë chcesz

Sam
We dwòje
W gromadze

Wiedno jidzesz


Dwa swiatë

Czedë zamknã òczë
Widzã
Malinczé jezorkò
Westrzód złotégò zbòża
Widzã
Stôré dãbë
Chtërné kłaniają sã swiatu
Czëjã
Spiéw skòwrónôszka
Gdzes tam wësok w niebie
Czëjã
Letczi wiéw wiatru
Żôlącégò sã w pòlu

Czedë òtemknã òczë
Widzã
Brzedczé bloczi
Pò drudżi starnie darżecë
Widzã
Zmetlałëch lëdzy
Chtërny pòspiéwają nie wiedzec gdze i pò co
Czëjã
Ùrzasłi szemar
Setków autołów
Czëjã
Wëcé ògniowi starżë
Chtërna zaòsta w dardze

*
Jaczi swiat je mój?

Matematika żëcégò

Całczi – to je trud
Pòchòdnô – nôdgroda
Rédżi – przëjacelstwò
Żëcé je czej matematika

Geòmetrëjô analiticznô –
Nôwiãkszé codniowé problemë
Kòmbinatorika – Robòta ë jinszé fùchë
Rachùnk różniczkòwi – Miesãczné rachùnczi
Żëcé je czej matematika

Przéńdzenié zmiennoscë fùnkcëji – Białka
Prôwdë juwernota zastrzéżnô – Nôlezc miłotã
Pitagòrasowô pòùczka – Przesëga slëbnô
Żëcé je czej matematika

zaczątk 


Alicëjô Skiba

Alicëjô Skiba

Alicëjô Skiba ùrodzëła sã w Czerskù (9 07. 1984), le òd dzecnëch lat mieszkô w Czôpiewicach kòl Brusów. Je absolwentką Kaszëbsczégò Òglowôksztôłcącégò Liceùm we Brusach. Terô sztudérëjë chemiczną technologiã na Gduńsczi Pòlitecznice. Je nôleżnikã Karna Sztudérów Pòmòraniô.
Wiérztë A. Skiba, przede wszëtczim dokôz „Matematika żëcégò”, òstałë na slédnym zéńdzeniu Zymkù nôdgrodzoné wiôldżima brawama.