Òdroda nr 1 (35) 2005

Spòłeczno- pòliticzny:

Kùltura:

Snôżô lëteratura:

Pòlëca z knégama:

Pòpùlarno - nôùkòwi:

Kòmentôrz:

Radio Kaszëbë

Cëż je czëc

Róman Drzéżdżón

Radio KaszëbëCzej na zymk 2004 r. bëło ju wiedzec, że kaszëbsczé radio na gwës pòwstónie, tej ju niejedny lëdze ni mòglë sã dożdac pierszëch zwãków rodny mòwë w swòjëch „pluderkastach”. Bez dłudżé miesące młodi lëdze ze stowôrë Ziemia Pucka rëchtowalë sã do dnia pierszi emisjë. Jaż w kùńcu przëszedł dzéń 18. gòdnika 2004 r. Tedë to, ò ósmi reno, Pioter Cyskòwsczi rzekł do mikrofònë pierszé słowa w rodny mòwie, chtërné ùczëlë lëdze w òkòlëch Pùcka, Wejrowa ë Gdinië. Zwãczi kaszëbsczégò jãzëka szłë w eter, bë dac sã czëc w kòżdim kaszëbsczim dodomie.

Dopiérzô warô tzw. emisjô próbnô, rzec mòżna – pòłową mòcë. Òd gromicznika 2005 r. nadajniczi w Chwaszczënie ë Górnym Rékòwie mdą nadôwalë fùl mòcą. Kaszëbsczé radio mdą mòglë słëchac lëdze w pòwiôtach: pùcczim, wejrowsczim ë dzélu kartësczi òbéńdë.
Bez pierszé miesące nôdôwaniô mdze sã sztôłtowôł program ë charakter radia, chtërné mô bëc dwajãzëkòwé – pòlsczé a kaszëbsczé. Mô bëc wiele pùblicysticzi, repòrtôżów, mùzycznëch programów ë wiadłów ò tim co na Kaszëbach sã dzejało, dzejô a mdze dzac. Swój môl nôlézą téż lubòtnicë kaszëbsczégò fòlklorë, pismieniznë ë szpòrtów.
Nót je rzec, że Radio Kaszëbë robią młodi lëdze, chtërny przódë ni mielë z ną robòtą wiele wespólnégò. Braknie jima „wëgôdanégò” ë doswiôdczeniô, dlôte czasã czëc są pòmiłczi a fëlë. Trzéba pamiãtac, że je to dopiérzô pòczątk ë z czasã RK stónie sã profesjonalnym radiã. Nó to blós mùszi bëc czas ë wszelejakô pòmòc kòl rëchtowaniô programów a nié blós jarchòlenié ë szëkanié pòmiłków.
Kaszëbsczé słowò w kòżdi chëczë to wiôldżi krok dlô rozkòscérzaniô kaszëbiznë. Dzãka RK młodi lëdze bądą w wikszim dzélu doswiôdczac sã, że kaszëbizna nie je le jãzëka starków, le mòżna w ti mòwie pòrozumiewac sã w terôczasnym swiece. RK pòcygnie za sobą robòtã w jinszëch môlach kaszëbsczégò dzejaniô. Doch chtos mdze mùszôł pisac nowé dokôzë lëtaracczé a mùzyczné. Mdą téż pòwstôwałë a rozwijałë sã nowé mùzyczné karna, doch dërch wkół nie mdze mòżna „pùszczac” Chëczë, Kòmpanijë Wãdzëbòków czë Kùtina. RK to téż, brzëdkò gôdając, „maszinka do zarôbianiô dëtków”, chtërné mdze mòżna przeznaczac na nowé kaszëbsczé ùdbë.
Radio Kaszëbë mòżna słëchac na wałach 98,9 ë 92,3 FM. Zwònic jidze pòd numrë: 572 572 6, 572 572 7 a esemesowac pòd numrã 7160. Do Radia mòżna przësëłac téż wszëtczé klëczi ò jimprezach, wëdarzeniach, sytuaceji na drogach ë wëpôdkach. Òkróm tegò mòże téżsélac rôczbë, żëczbë ë ùwôdżi tikajacé sã programù.

Ò Radio Kaszëbë napisalë:

Kaszëbë na falach
Radio Kaszëbë, kaszubski głos w eterze, rusza już w sobotę 18 grudnia o godzinie 8.00. Mieszkańcy powiatu puckiego, wejherowskiego i części kartuskiego będą mogli słuchać nowej rozgłośni na częstotliwościach 98,9 i 92,3 FM. Do lutego nadawany będzie sygnał próbny.

Radio ma charakter lokalny i kierowane jest do wszystkich, którzy na falach eteru szukają dla siebie czegoś nowego. Audycje przygotowywane będą w języku kaszubskim i polskim. Program ma być emitowany przez całą dobę.
– Chcemy nadawać aktualny serwis lokalny. To ma być główną siłą naszego radia – mówi Artur Jabłoński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, starosta pucki. – Zamierzamy zajmować się sprawami bliskimi nam wszystkim.
Jest to pomysł na promowanie regionu i aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.
Rozgłośnia, której redakcja mieści się we Władysławowie przy Alei Żeromskiego 32, prowadzona jest przez młodych ludzi ze Stowarzyszenia Ziemia Pucka.(…)
Piotr Ciskowski, (Radio Kaszëbë)
Kurier Nadmorski; nr 51/59 18.12.2004 r

Głos na fali
(…) Zgodnie z wymogami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dziesięć procent programu radiowego musi być w języku kaszubskim, z czego część dodatkowo może stanowić muzyka. Ambicją radia jest, by już w niedalekiej przyszłości co najmnej połowa była po kaszubsku. (…) Już niebawem będzie można usłyszeć lekcje języka kaszubskiego, przygotowywane są rozmowy o literaturze regionu, języku, ma być wiele reportaży o życiu i pracy Kaszubów. Będą też tematy o gospodarce regionu, zwłaszcza sytuacji kaszubskich rolników i rybaków. Planowane są też rozmowy na ważne tematy dotyczące regionu.
Eugeniusz Pryczkowski
Norda (kaszëbsczi dodôwk do Dziennika Bałtyckiego); 24 gòdnika 2004 r.


Kaszëbizna to nie wyłącznie folklor
Po raz pierwszy w historii powstało kaszubskie „Radio Kaszebe” z siedzibą w Pucku. Na szczęście, nie wszyscy Kaszubi wyjechali z kraju w ramach gierkowskiej akcji „łączenia rodzin”, czyli handlu żywym towarem za niemieckie kredyty.
Opr. B.M. i Z.N.
Angora; nr 1(759) 2 stycznia 2005 r.


Kaszubska rozgłośnia już nadaje
(…)
– Język kaszubski przeplatać się będzie u nas z polskim. W wymogach koncesyjnych mamy określone, że minimum 10 procent programu ma być w języku kaszubskim lub o Kaszubach. W ciągu tygodnia chcemy być głównie radiem informującym o lokalnych wydarzeniach, w soboty będzie to radio poradnikowe i imprezowe, a w niedzielę dominować będą programy rodzinne – streszcza założenia ramówki (Karol) Miller. W planach na początek roku jest uruchomienie audycji-lekcji dla osób, które chcą uczyć się języka kaszubskiego.
Miller chce zrobić wszystko, by radio nie kojarzyło się ze skansenem. – Nie będziemy rozgłośnią folklorystyczną. Po kaszubsku będziemy mogli opowiadać nawet o aferze paliwowej. Chcemy, szczególnie wśród młodych, przywrócić modę na publiczne używanie naszego języka – wyjaśnia dyrektor programowy.
Radio powstało dzięki wsparciu kaszubskich przedsiębiorców, utrzymywać się ma też głównie ze zlecanych przez nich reklam. – Chodziliśmy i prosiliśmy, ktoś dał nam podłogę do studia, ktoś inny meble. Mamy już pierwszych reklamodawców – cieszy się dyrektor.
Na razie radio rozkręcają pasjonaci. – Rozgłośnię udało się uruchomić dzięki garstce zapaleńców. Duże wsparcie udało nam się uzyskać od Urzędu Pracy w Pucku – zorganizowali szkolenie dla dziennikarzy radiowych. Siedmiu z nich jest teraz u nas na stażu – dodał Miller.
Mikołaj Chrzan
Gazeta Wyborcza Trójmiasto; 30 grudnia 2004

Radio Kaszebe już nadaje
Radio Kaszebe – rozgłośnia dla mieszkańców Kaszub – rozpoczęła nadawanie. Chce przyciągnąć słuchaczy audycjami w języku kaszubskim. Jej właścicielem jest Stowarzyszenie Ziemia Pucka.
(…) W programie, zgodnie z koncesją, tematyka lokalna z elementami audycji dla mniejszości kaszubskiej ma zajmować nie mniej niż 10 proc. – Chcemy, by audycje po kaszubsku wypełniały prawie 20 procent czasu nadawania – mówi Artur Jabłoński, prezes stowarzyszenia i starosta powiatu puckiego. Główną grupą docelową radia są osoby w wieku 30-45 lat. To determinuje wybór formatu muzycznego. – Na razie gramy mieszankę muzyczną, lecz docelowo chcemy, by były to utwory z lat 80. i 90. – mówi Jabłoński. W soboty stacja będzie nadawać muzykę dance, by przyciągnąć młodych słuchaczy. W rozgłośni pracuje 12 osób, w tym sześciu dziennikarzy. Żaden nie pracował wcześniej w radiu. Serwisy informacyjne emitowane są co godzinę od 6.55 do 18.55. Szefem informacji jest Tomasz Żuroch-Piechowski, dyrektorem programowym Karol Miller. Stacja będzie finansowana przez stowarzyszenie i wpływy z reklam (limit dziennego czasu nadawania reklam: 2 proc.). Reklamy ma zbierać utworzona Agencja Media Kaszebe.

www.pres.pl; (MS) 2004-12-23

zebrôł R.D.

zaczątk 


Tómk ò...
Radio Kaszëbë

Rësza bana

Rësza bana – kaszëbsczé radio. To, wiele wanożników weznie pòde drogą ë dze dojedze – zanôlégô téż òd nas…

Radio Kaszëbë ju robi swòje. Terô je czas na nas. Òkróm słëchaniô mùszi twòrzëc, ùsôdzac tekstë ë mùzykã. W całoscë ti òstatny je nót robic wiele. Kaszëbsczi „pop, soul, rock, dance ë hip-hop” – to je nowi czerënk!
Ùsôdcowie kaszëbsczi kùlturë chcemë sã parłãczëc w dzejanim!
Chcemë sobie pòstawic òbrzëszk: stwòrzëc jedną piesniã, jeden tekst na tidzéń. Co pół rokù platka, ksążka. Wszëtkò to pò to, żebë przënãcëc słëchińca do te, że kaszëbsczi je taczim jãzëkã, jak kòżdi jiny. Nie je to leno spòdlé do Mój tata kùpił kòzã ë Kaszëbsczich jezór!
Kaszëbizna przez radio mô sã stac „cool” – módnô!
Tuwò widzã wiôlgą prôcã téż dlô dzejarzów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Chcemë twòrzëc nowé karna, chtërne mdą grac nową mùzykã. Ju dzysô chcemë szëkac młodëch Piéperów (Chëcz – rock), czë Peplińsczich (RK-SQAD – hip-hop). Nalézta jima môl, dze mògą grac, kùpta jima pierszé statczi do graniô. Zaprosta szkólną òd kaszëbsczégò na próbã – niech naproscy jich kaszëbiznã…
Òrganizatorowie kòncertów, wszelejaczëch przezérków – przërôcziwôjta jich do se – dlôcze dôwôta zarobic cëzyńcama a swòjima skamżita!?
Radio Kaszëbë brekùje naszi pòmòcë, karno „młodëch” rëszało prawie pòd przidką górã kòmercëji a wiater przékòwników jich scygô…

Sôdóm tej do pisaniô, a Wa?

Tómk Fópka

Radio Kaszëbë
98,0*92,3 FM


adres:
Aleja Żeromsczégò 32
84-120 Wiôlgô Wies
tel. 058/572-572-5 (prezenter)
058/572-572-6 (jinfòrmacëje)
058/572-572-7 (zôchãcbë)
fax. 058/572-572-0
é-majl: radio.kaszebe@NO_SPAM_wp.pl
smsë: wësëłô sã je na numer 7160, w trescë wpisëje: kaszebe, a pò spacëjë pòzdrówczi, żëczbë, jinfòrmacëje, etc. Za smsa płacy sã 1,22 zł z VAT