Òdroda nr 1 (35) 2005

Spòłeczno- pòliticzny:

Kùltura:

Snôżô lëteratura:

Pòlëca z knégama:

Pòpùlarno - nôùkòwi:

Kòmentôrz:

Ze Słowôrza Zëchtë

Ò tim jak kret stracył òczë

Rôz, czedë kret miôł òczë i béł baro piãkny, razem z wiewiórką skòkôł pò drzewach w lasu. Wiewiórka bëła baro zapòbieglëwò i zbiéra so na zëmã òrzechë i sëszëła grzëbë i zakòpiwa to w miechù w zemiã. Miała jednak krótką pamiãc. Nigdë nie wiedza, gdze co zagrzeba.
Kret béł zgniłi jak twórz i nick nie zbiérôł na zëmã, ale miôł za to baro dobrą pamiãc. W zëmie òn le chòdzył i to wëgrzebiwôł, co wiewiórka sobie zebrała i tim so żëwił. Za karã rzekł Pón Bóg do niegò:
– Nie bãdzesz miôł òczu, żebë të nie widzôł, gdze wiewiórka swòje skarbë chòwie. Pò drzewach të wiãcy nie bãdzesz skòkôł, le bãdzesz czãżkò rił w zemi i szëkôł sobie jedzenié.

przërëchtowôł G.J.Schramke

zaczątk 


W Wieczórny dôceWierzeniowé pòwiôstczi zebróné ze Słownika gwar kaszubskich... ks. B. Zëchtë (jaczich dzél jesma drëkòwalë w Òdrodze), ùkôzałë sã ksążkòwò. W Wieczórny dôce je jich wicy jak 120 sztëk, òstałë òne téż przërëchtowóny w pòlsczim jãzëkù.
Grégòr J. Schramke
W wieczórné dôce
Wëdôwizna Region,Gdiniô 2004