Òdroda nr 2 (36) 2005

Wiadła:

Naje sprawë:

Kùltura:

Kòmentôrz:

Kònkùrs miona Drzéżdżona

Mùzeum Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie ju pò rôz dzesąti òrganizëje Prozatorsczi Kònkùrs mn. Jana Drzéżdżóna.
Ti, co chcą wząc w nim ùdzel, na adresã Mùzeum (ùl. Zómkòwô 2a, 84-200 Wejrowò) mùszą do 22.04.2005 r. nadesłac rëchli nigdze nie pùblikòwóné dokôzë (abò dokôz). Ùsôdze, zwielnioné w trzech egzemplôrzach maszënopisu, mùszą bëc òpatrzoné gòdłã. No gòdło trzeba téż zamieszczëc na apartny, zalëmiony kùwerce, w jaczi ùtwórca pòdôwô swòjé prôwdzëwé miono ë przëzwëstkò, a téż swój adres.
Kònkùrs òdbiwô sã w dwùch kategòrijach:
1. òpòwiôdanié abò esej w kaszëbsczim jãzëkù na równo jaką témã
2. òpòwiôdanié abò esej w pòlsczim jãzëkù na kaszëbskò-pòmòrską témã
Òrganizatorze w kòżdi kategoriji sã spòdzewają przëznawac nôdgrodë:
1.môl – 1.500 zł
2.2. môl – 1.000 zł
3. môl – 500 zł
Zastrzégają so téż prawò jinszégò pòdzeleniô nôdgrodów ë przëznawaniô wëróżnieniów, a téż prawò pierwòdrëkù nadesłanëch dokôzów bez dodatkòwégò wënagrodzeniô.

Zakùnczenié kònkùrsu mdze w drëdżi pòłwie maja 2005 r. w Mùzeum Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie
Wicy je mòżno sã dowiedzec pòd numrama tel. 058/ 672-29-56, 058/672-25-66, a téż é-mejlã: sekretariat@NO_SPAM_muzeum.wejherowo.pl

zôczątk 


W skrócënkù

4 maja regnie bùdacëjô pierszégò dzéla autostradë A1 – zagwësnił wiceminyster jinfrastrukturë Jón Riszard Kùrilczik. Brôł òn ùdzél razã z wiceminystrã Witôłda Górsczim a marszołkã Sejmù Longinã Pastusôkã a pòsélcama w kònferencëji na téma transpòrtowi jinfrastrukturë na Pòmòrzim. Wôrt je nadczidnąc, że z samëch eurodëtków na pòrtë do wëzwënegòwaniô mómë 120 mil. Euro.