1 (1) / 1999

Pòmòranijô-ÒDRODA

• Zrobić pismo? List od ziomka

• Chcemë le so... zrobic pismiono!

• Nasza duma czyli dlaczego jechać z flagami?

• O kolorach - czyli którym do góry

• Pragnienie

• Pòmòranijô

Zrobić pismo? List od ziomka

Może ktoś będzie pytał czemu robimy taką oto gazetę, zamiast iść miło spędzić czas przy kuflu gdańskiego piwa. Łatwą będzie odpowiedź na to pytanie tylko dla kogoś komu droga jest nasza pomorska ziemia.

Żyjemy w czasach, w których zrzuci-liśmy sowieckie jarzmo, możemy bez obawy praco-wać i się bawić. Niestety w trakcie tej zabawy niektó-rzy z nas tracą poczucie tożsamości. Nie wszyscy jednak! Coraz więcej ludzi zna swoją wartość, wie co jest wart Kaszuba, i wie że tego sprzedać się nie da.

Następuje ostat-nimi czasy, dzięki Bogu, wzrost samoświadomości pomorskiej. Coraz więcej ludzi mówi z dumą: „Jestem Kaszubą”, „Jes-tem Krajeńcem, Kocie-wiakiem, Pomorzaninem”. Epoka w której było centrum i prowincja na szczęście trwale odeszła do historii. Teraz jesteśmy dumni z tego, skąd jesteśmy. To, że ktoś z nas jest ze Starogardu nie powoduje kompleksów tylko dlatego, że Starogard jest mniejszy od Warszawy.

Coraz więcej ludzi mówi ojczystą mową kaszubską czy dialektem kociewskim. Ludzie prze-stali się wstydzić swojego języka. Staje się on wreszcie powodem do dumy. Własna tożsamość - w tym językowa - jest jedną z fundamentalnych wartości każdego człowie-ka.

Trzecia rzecz: świadomość własnego re-gionu i samorządność, zjawiska, które w Europie są obecne prawie bez przerwy od zawsze, a w II poł XX wieku są szczególnie i świadomie kultywowane i u nas się pojawiły w ostatnim dziesięcioleciu i szybko postępują naprzód.

Są to zjawiska pozytywne, które należy popierać i w które my, Pomorzanie, Kaszubi, Kociewiacy, Krajniacy, powinniśmy się włączyć dla dobra naszej ziemi - w efekcie dla nas samych.

No i nasza gazeta... chyba już wszystko jasne, taki stawia sobie cel. I dlatego nie siedzimy w angielskim pubie kontemplując kufel piwa Miller.

Dość rozważań na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich patriotów pomorskich i kaszubskich i zapraszam do lektury naszego pisma.

P.Kąsk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!