wszadze z Odroda
Lënk do naji (Archiwalnô wëdowiédzô)
Odroda - domôcô starna

<p><a href="http://odroda.kaszubia.com/"> <img src="http://odroda.kaszubia.com/lenk/o1.gif" alt="Odroda - domôcô starna" width="200" height="60" border="0"></a></p>

Odroda - domôcô starna

<p><a href="http://odroda.kaszubia.com/"> <img src="http://odroda.kaszubia.com/lenk/o2.gif" alt="Odroda - domôcô starna" width="200" height="60" border="0"></a></p>

Jak wstawic lënk do „Òdrodë“ ?

Òdcesnij part html-kòdu ë wstawi gò na welowónym, w html-kòdze twòji starnë, placu .

abò :

Zladëje òbrôzk 1. abò 2. w fòrmacë GIF ë wstawi gò na twòjã starnã, dodającë równoczasno swòjiznã kòdu html òbrôzka, jakno wëżi.

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?

Napiszë do naju !