wszadze z Odroda

Òdroda - Pismiono Wòlnëch Kaszëbów
(Archiwalnô wëdowiédzô)

Redakcëjô: Agnes Bradtke, Przemisłôw Bréza, Ana Cupa, Róman Drzéżdżón (przédny redachtór), Sławòmir Fòrmella, Mark Kwidzińsczi, Dëszan-Władisłôw Pazdzersczi, Grégòr J. Schramke , Alica Szczëpta, Dariusz Szëmikòwsczi, Tomôsz Żuroch-Piechòwsczi.
Òbsłëga jinternétowi starnë - Mark Kwidzińsczi
Sprôwdzanié pisënkù - Róman Drzéżdżón, Tomôsz Fópka

Wëdôwca: Jarosłôw Éllwart,
Wëdôwizna "Region”
81-574 Gdiniô
Gòska 8
tel/faks 0/58/629-59-46

Adres redakcëjë:
"Òdroda"
81-574 Gdiniô
Gòska 8
tel./faks 0-58/629-59-46;
tel. 607 827 262 (R. Drzéżdżón),
é-mejl: ......
WWW: http://odroda.kaszubia.com/

zôczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu.