2 (23) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Jakô mòżé bëc autonomijô ?
• Prôwdzëwô kaszëbskô bùdowizna

Kùltura:

• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Ze Słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• J. Kroplewski - wiérztë
• Roman Drzéżdżón - Swiatë

Rëgła na GÙ

Na Gduńsczim Ùniwersytece jesz rôz rëgła pòdiplomòwô kaszëbistika. To ju drëdżi rôz czéj na nôwikszi wëższi szkòle na Kaszëbach mògą ùczëc sã szkólny òd kaszëbiznë.

Czerownikã sztudijów òstôł – tak samò jak òstatnym razã – Jerzi Tréder. Tim razã dejade kaszëbistika je përzna jinszô jak dwa lata temù, bò mdze dérowa nié 1 semester, le 3 (1,5 rokù). Dôwô to lepszé mòżlëwòtë ùczbë przińdnëch szkólnëch, jaczi ju niedłëgò mdą naje dzecë ùczilë. Kùreszce w rodny mòwie.
Sztudija dlô szkólnëch òd kaszëbiznë są wôżné, bò wedle ùstawù jaczi mô òstac latos ùchwôlony ë wedle europejsczich ùstawów, jaczé mdą ju niedłëgò kòl nas òbrzeszkòwac mdą wikszé mòżlëwòtë ùczbë kaszëbiznë we szkòłach. Do tegò je nót wësztôłconëch szkólnëch.
Pòslédnô kaszëbistika sã zakùncza wëdôwkã ksążczi „Ùczba kaszëbsczégò jãzëka we szkòle”, jaczi je zbierã projektów dlô prowadzeniégò ùczbów. Prócz tegò na rënkù je dostãpnëch czilë pòdrãczników dlô rozmajitëch szkòłów, jak na przëmiôr „Kaszëbë, zemia ë lëdze” dlô starszëch czë „Kaszëbsczé elementôrz” dlô młodszëch. Ny drëdż ksążczi, jakô mia swój pierszi wëdôwk 2 lata temù, òstôł niedôwno zrobiony drëdżi wëdôwk.
Nôwôżniészim warënkã żebë w jedny szkòle kaszëbsczi béł ùczony, je wòlô starszich. Sygnie le czéj we łżëkwiace – maju starszi nie mni jak 7 òsób (spòdlëczné szkòłë) abò 14 (dżimnazëja ë licëja) – przińdą do direchtorë ë zadeklarëją, że chcą miec swòje dzecë ùczoné kaszëbsczégò. Direchtora mô òbrzeszk to ùjawernic.
Stwòrzenié kaszëbisticzi prócz zagwësnieniô dobrze wësztôłconëch szkólnëch mòże bëc zôczątkã nowégò cządu w kaszëbsczi szkòłowiznie – ùtwòrzeniô kaszëbsczi filolodżiji. To bë bëło kùreszce stwòrzenié pełnégò cykla edukacëjnégò: òd spòdlëczny szkòłë jaż do ùniwersytetu, jaczi bë młodim chãtnym wiédzë Kaszëbóm, dôwôł mòżlëwòtë sztôłceniô sã.

ps

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?