2(6)/2001

• Dobrô je tobaczka - Fòrmellów Słôwk

• Prôca ù pòdstôw - P. Kąsk

• Dëch kaszëbsczi - P. Kąsk

• W jaczim jãzëkù - A. Kléina

• Wëwiôd z Michałã Piéprã
– spiéwôkã kapelë CHËCZ

• Ze Słowôrza Zëchtë – zrëchtowôł G.J.Schramke

• Përznã smiéchù

W jaczim jãzëkù

Je we Gduńskù taczi jinstitut, chteren we swòjim mionie mô słowò „kaszëbsczi”. Prôcëją w nim ùczałi badérzë kaszëbiznë. I pò prôwdze robią wiele dlô pòznaniô dzejów i kùlturë kaszëbsczi. Wôżnim dzélã tegò dzejaniô je wëdôwanié ksążków. Kòżdégò rokù widzymë na rënkù ksążkòwim pôrã nowëch, jak chòc bë łoni: "Kaszubi - die Kaschuben” Mariannë Wannow. Na ksążka jak i wiele jinszëch, co je widzec pò titlu, ja wëdanô w jãzëkù pòlsczim ë miemiecczim. Jô le so pitóm, czemù ta ë jinszé pòzycëje są dwajãzëkòwi pòlskò-miemiecczé? Czë to òznôczô, że jinstitut zajimô so koscërzanim pòlaszëznë ù Miemców a miemczëznë ù Pòlôchów?! Gwësno nié!

Jidze blós ò to, że ksążka miast piãcdwadzesce czë trzedzesce złotëch, kòsztëje pińcdzesąt abò szescdzesąt. Czëtińc òkóm tegò, że zapłacy dëbeltowò, nick nie zwëskùje. Pòlôchòwi sygnie ksążka pò pòlskù, Miemcowi pò miemieckù. Kaszëbie nôwicy pòżëtkù bë przëniosła napisónô w rodni mòwie, chòc kòżden Kaszëba rozmieje czëtac pò pòlskù a wiôldżi dzél téż pò miemieckù - òsoblewie ze stôrszi generacëjë.

Jinszé wëdowiznë wëdôwają ksążczi kaszëbskò-pòlsczé, niechôj przikładã bãdze chòc „Historëjô, geògrafijô, jãzëk i pismienizna Kaszëbów” J. Trédra, J. Bòrzëszkòwsczégò ë J. Mòrdawsczégò. Jinstitut nié. Czemù?

Cekawi mie, jaczé są przeszkòdë, òprzéczczi, że Jinstitut Kaszëbsczi òbniechôł wëdawac pò kaszëbskù. W jãzëkù, chternim kòżdi kaszëbsczi wacha mùszi so zajimac òsoblëwie. Dwajãzëkòwé ksążczi, kaszëbskò-pòlsczé, kaszëbskò-miemiecczé, czë jinszé, dadzą wicy bëlnégò brzadu. Gwësno przëczënią so do ùmòcnieniô ë rozkòscërzeniô mòwë òjców.

SygôlNa Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!