9 (21) / 2002

Roczëzna 'Òdrodë'

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Dze Kaszëbi tam Kaszëbë
• Na zôpadnëch krańcach
• Szwajcarsczi teritorialny regel

Kòmentarze:

• Z żëcégò zajków, trusów ë jinszëch zwiérzãt

Nié le Kaszëbë:

• Gwiôzdor, Dzecuszkò, Aniółk ë swiãti Miklosz

Kùltura:

• Jón Jarosz Derdowsczi (1852-1902)

Lëteratura:

• Roman Drzéżdżón - Swiatë
• W. Czedrowskô - Gdze je ta greńca?

Jô jem za, ale…

Z jesz rôz wëlowónym przednikã stolëcznégò gardu Kaszëbów Paòlã Adamòwiczã gôdô Agnes Bradtke.

Gduńsk, ò czim trzeba wdôrzëc, nie je tak mòcno sparłãczony z kaszëbizną, jak np. Gdiniô czë Wejrowò. Wikszosc mieszkańców Gduńska to przëbëti tuwò pò wòjnie repatrijancë z Òstu ë z jinszëch ùstrónków kraju. Nie je téj Gduńsk przënôléżny do Kaszëbów kùlturowò, le geògraficzno. Jaczi je Waju pòzdrzatk na dwajãzëkòwé nôdpisë w gardze ë w ùrzãdze gardu? Jô nie jem gòrący przëstójnik dwajãzëkòwëch nôdpisów ùrzãdowich. Ùrzãdowé nôdpisë jak téż fùnkcjonowanié administracëji, mòją òbrzeszk bëc òpiartë na jãzëkù pòlsczim. Bôczącë na téż niewiôldżi procent mieszkańców Gduńska gôdającëch głôdkò pò kaszëbskù, nie widzã użiwkù bë zajimac dwajãzëkòwëch urzãdników. Téj kaszëbsczi jãzëk nie mùszi bëc rozezdrzawny w miesce? Nick nie stoji na zôwadze, żebë rozmajité szildë ë zôchãcbë bëłë we dwùch jãzëkach. Swiôdczi to wiedno ò kulturowi bòkadnoscë gardu ë jégò rozmajitoscë. Czë òkòma szildów ë zôchãcbów, kaszëbsczi jãzëk mòże zajistniec w szkòłach? Co do szkòł kaszëbsczich, to wiém, że są taczé szkòłë w òbéńdze pòmòrsczi ë fùnkcjonëją na równëch prawach z pòlsczima szkòłama. Je mòżno téż wprowadzëc ùczbã kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach samòrządzënowëch, le jak ju przódë jô miôł rzekłé, w samim Gduńskù tëli co jô wiém, taczé ùbrëkòwienié nie òstało zgłoszoné. A ùmësliwô Gduńsk nimo wszëtczégò, dac ùzdrzéc swòje przënôleganié do Kaszëbów? Dzérzkò dzejô we Gduńskù Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Òni dostôwają finansowé wspiarcé òd gardu w pòstacëji grantów dlô òrganizacëji pòzarządowëch. Òd 2000. rokù gard dofinansowuje, zacht sëmą, wëdôwanié „Pòmerani”, wspiérô kònkùrsë dlô Młodëch Lëdowëch Dokôzców ë wspiérô rozmajité kùlturalné inicjatiwë.Cëż... Gard Gduńsk ni mô wiele do zabédowaniégò. Czë szildë ë zôchãcbë sygną, bë pòdsztrichnąc, że Gduńsk przënôleżôł do Kaszëbów?! Ni ma wątplëwosców, że gduńsczanie (nié wszëtcë) gôdają pò kaszëbskù. Ale prôwdą je, że òsoblëwie młodi chcą sã ùczëc swòjégò jãzëka w szkòłach ë na ùniwersytece.Że rechùją na przëtomnosc kaszëbiznë w stolëcë. Gwësnëch sprôw sã nie dô zrobic bez wspòmóżczi władzów. Czë wic prezydent Paòl Adamòwicz zakłôdô różewé brële?

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!