9 (21) / 2002

Roczëzna 'Òdrodë'

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Dze Kaszëbi tam Kaszëbë
• Na zôpadnëch krańcach
• Szwajcarsczi teritorialny regel

Kòmentarze:

• Z żëcégò zajków, trusów ë jinszëch zwiérzãt

Nié le Kaszëbë:

• Gwiôzdor, Dzecuszkò, Aniółk ë swiãti Miklosz

Kùltura:

• Jón Jarosz Derdowsczi (1852-1902)

Lëteratura:

• Roman Drzéżdżón - Swiatë
• W. Czedrowskô - Gdze je ta greńca?

Gwiôzdor, Dzecuszkò, Aniółk ë swiãti Miklosz

To, że do naji przechôdô na wilëją Gòdów Gwiôzdor, tëli co jô wiém, wiedzą wnet wszëtcë Kaszëbi. Le jak to je, że do jednëch przechôdô òn, a do drëdżich, jakno na przëmiôr na Sląskù, Dzecuszkò, czë téż w partach Góraleznë Aniółk, abò kòl najich sąsadów zeza płota sw.Miklosz?
Historijô òbchôdkù swiãta sw.Miklosza sygô tësąca lat nazôd ë wzã sã òd biskùpa Miklosza, jaczi je ùmarł 6. gòdnika 345. rokù pò Christusu, stądka òbchôdómë jegò swiãto w ten dzéń ë je òn w biskùpią seczenkã òblekłi. Cekawé je to, że kòl wielu najich sąsadów przechôdô òn nie blós 6égò, a téż jesz rôz na wilëją Gòdów.
Dzecuszkò Aniółk wprowôdzył 500 lat w tił zakłôdôrz lëtersczégò kòscoła Môrcën Lëter. Miôł òn bëc substitutã sw.Miklosza dlô lëtrów. Nie przënôléżi gò równak przërównywac do dzecuszka Jezës.
Zwëk Gwôzdora nie je taczi stôri jak swiãtégò Miklosza, czë téż Dzecuszka Aniółka. Ta sztatura òsta w 19. stalatim (jaczis 150 lat nazôd) przez dwoje starszich wëmëszlonô, nie blós dlô dôwaniô dôrënków, jakno to je przë tich pierszich, le téż dlô sztofòwaniégò parusów.

Z leżnoscë Gòdów ë niezanôlëżno òd tégò „chto do kògò przińdze“, żëczã wszëstczim mòc redoscë ò tim czasu.

Mark Kwidzińsczi,

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?