Òdroda 2005 nr 5(39)

Obklodka nr 5(39)

Tekstë ònlajn:

Kaszëbsczé diktando

Róman Drzéżdżón

Wicy jak 80 ùczestników IV Kaszëbsczégò Diktanda zeszło sã w Pùckù, bë zmierzëc sã z krëjamnotama kaszëbsczégò pisënkù. Béł to òsoblëwi rekòrd. Òrganizatorzë przewidëją jednakò, że w przińdnym rokù bdze jesz wicy chãtnëch.

Półfinałowi dokôz, autorstwa Józefa Cenôwë, béł dosc drãdżi, temù téż nikòmù nie ùdało sã napisac gò bez felë. Jak rzeklë finaliscë drëdżi tekst béł lżészi, chòc z pisënkã niechtërnëch słów bëłë kłopòtë. Bez felë ùdało sã napisac blós Elżbiéce Bùgajny.

Prôce piszącëch sprôwdza sãdzowskô kòmisjô w skłôdze: przédniczka dr Róża Wòsiak-Slëwa. Danuta Pioch, Maria Krauza, Elżbiéta Ścibior, Jiwona Mejer, Wanda Czedrowskô.

Z diktanda zrzeszonô je téż dosc przikrô sprawa. Òrganizatorzë wësłalë do rektora Gduńsczégò Ùniwersytetë rôczbã na diktando pò kaszëbskù. Mùszi rzec, że GÙ béł nôùkòwim patronã ny jimprezë. Rektor prof. Andrzéj Cenôwa òdesłôł rôczbã z dopisënkã: „Smutno mi. Na UG obowiązuje język polski”. Jak pózny dolmaczëł zrobił to, bò nie pòpiérô radikalnégò dzejaniô niechtërnëch lëdzy w Zrzeszenim. Czë wësłanié rôczbë pò kaszëbskù je radikalnym dzejaniém? Wierã nié.

W przińdnym rokù diktando òdbądze sã w Żukòwie. Chcemë miec nôdzejã, że tim razã prof. Cenôwa przimie rôczbã napisóną pò kaszëbskù.

Wëniczi:

Spòdleczné szkòłë:

I môl – Arkadiusz Miotk z Przodkòwa
II môl – Mark Mejer z Przodkòwa
III môl – Kamil Jóskòwsczi z Mòjusza

Gimnazja

I môl – Macej Zdrojewsczi ze Srôkòjc
II môl – Lucyna Jażdżewskô ze Srôkòjc
III môl – Marlena Zarach ze Srôkòjc

Licea

I môl – Alicja Pioch z Mòjusza
II môl – Jizabela Cirockô z Bòrzestowa

Starszi

I môl – Wojciech Makùrôt z Klukòwi Hëtë
II môl – Hanna Makùrôt z Lësëch Jóm
III môl – Anna Cupa z Brusów

Warkòwi (szkólny ë gazétnicë)

I môl – Elżbieta Bugajna z Ramlejów
II môl – Róman Drzéżdżón ze Starzëna
III môl – Lucyna Sorn z Mòstów

zôczątk