Òdroda 2005 nr 5(39)

Obklodka nr 5(39)

Tekstë ònlajn:

Kaszëbskô Òdroda 5 (39) - gòdnik 2005

W drëkowónym numrze mòże przeczëtac:

 • Róman Drzéżdżón, Kaszëbsczé Diktando (str. 2) – wiodło z kaszëbsczégò diktanda, wëniczi
 • Przemisłôw Breza, Kaszëba nie òstôł prezydeńtã pòlsczi (str. 3) – òmówienié prezydentczi welaceji na Kaszëbach. Do artikla dołaczónô je kôrta z naznaczonyma gminama, chtërné welowalë na Tuska a jaczé na Kaczińsczégò
 • Tómk Fópka, Zwierzné gbùrstwò 2005 – bôjka ò wëbiéranim (str. 3) – felietón ò wëbiéranim prezydeńta westrzód zwierząt…
 • Jizajasz Wrosz, Ewòlucëjô gwiôzd (str. 4) – dokôz pòpùlarno-nôùkowi ò pòwstôwanim gwiôzd
 • Fòrmellów Słôwk, Jądrowô elektrowniô w Żôrnówcu. Jo czë nié? (str. 5) – autór zastanôwiô sã, czë wôrt je bùdowac w Pòlsce jądrowé elektrownie, ë czë je mòżlëwé bùdowanié ji w Żôrnówcu.
 • Dariusz Szëmikòwsczi, Z dzejów Zrzeszë Kaszëbsczi – szlachã lëdzy ë artiklów (str. 6) – drëdżi dzél artikla ò cządinkù Zrzesz Kaszëbskô ë lëdzach z nim zrzeszónëch.
 • Mark Wantoch Rekòwsczi, Bëtowskô debata (str. 7) – dokôz ò debace tikający sã jiwrów kaszëbsczégò jãzëka na Bëtowsczi Zemi.
 • Dëszan Władisłôw Pazdzersczi, Òkrągłé stołë ò Kaszëbach ë kaszëbiznie (str. 7) – wiodło ò debace zòrganizowóny na ÙG.
 • Michôł Majkòwsczi, Terorizm – Dzél 1. Historëjô (str. 8) – pierszi dzél artikla namieniony terorizmòwi
 • Mark Kwidzińsczi, 1. Wikidëdijô, 2. MediaWiki - pòsobnô programa w kaszëbsczim jãzëkù (str. 9) – dwa artikle ò kaszëbskòjãzëkòwëch kòmpùtrowëch ùdbach.
 • Tomôsz Żuroch Piechòwsczi, Tekstë Cenôwë w kùńcu ùwòlnioné (str. 10) – artikël ò promòcjë ksążczi pt. Teksty więziene Floriana Ceynowy, chtërnô òdbëła sã w wejrowsczim mùzeùm.
 • Riszard Struck, Bómba w kòscele (str. 10) – wiodło ò bómbie nalazłi w jastarnicczim kòscele
 • Recenzje ksążków: Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Cassubia slavica, Na latowiskù, Muzyka Kaszub, Ich losy, Tryptyk wdzydzki (str. 11-12)
 • Tómk Fópka, Dokôzë na Gòdë ë Nowi Rok (str. 12) – swiąteczné wiérztë
 • Robert Chrzanowsczi, Sobiesławòwice, dzél 2 (str. 13) – drëdżi dzél dokôzu ò kaszëbsczich ksązãtach Gduńsczégò Pòmòrza.
 • Stanisłôw Janke, Wiérztë (str. 14)
 • Hana Makùrôt, Wiérztë (str. 14)
 • Fòrmellów Słôwk Jak to wszelejaczé nowòscë czënią lëdzy głëpszima (str.15) – òpòwiôdanié
 • Grégòr Schramke, Ze słowôrza Zëchtë: Ò przesëszającëch sã dëtkach (pòwiôstka IV), Dwaj wrogòwie (str. 15)
 • Rómk Drzéżdżónk, Bëtowskô kòlãda (str. 16)
 • Môrcën Skòczk, Òpasowac Òstré!!! (str. 16) – satiriczné malënczi
 • Szpôsë (str.16)

zôczątk