nr 3 (7) / 2001

• Czedë rzekã nôród

• Jakô òdroda?

• Czë Zrzeszenié je naszą reprezentacëją?

• Śmierć Jana Piepki

• Jón Piepka - Staszków Jan 1926-2001

• Staszków Jan (Jan Piepka)
Dzywné zastrziczi

• Ze Słowôrza Zëchtë

• Gôdczi:

• Wiérztë

Czedë rzekã nôród

Dzysô mòżemë cëszno ë bez rizyka zdżiniãcô prôcowac nad czëcym naji jednotë nôrodowi. Mòżemë wzyc najé sprawë w najé rãce. Ju nicht nóm w ne nie zdrzi, mòżemë rozsądzëwac ò se.[...]


Jakô òdroda?

Òstatni latamë wiele gôdô sã ò samòrządnoscë, wòlnoce, òdrodze i spòłecznim dzejanim. Jak be sã tak na to nasze żé dzysészi przezdrzec z bòkù, w wieldzim dzélu blós na gôdce sã to kùńczi. Mało je taczich, co sã za bëlną robòtã biorą.[...]

Czë Zrzeszenié je naszą reprezentacëją?

Miedzë władzamë ZK-P a całoscą lëdu kaszëbsczégò robi sâ corôz to wiâkszô przepadniô. Jedni wëdzëwiają ò jãzëkù i kùlturze, robią kariére pòliticzné i uczbowé, jéżdżą pò swiece nierzôdkò plotąc głëpòte ò żëcim codniowim prostégò Kaszëbë, a dredżi baro mòcno mùszą rozmëszlac, jak tu wëżëwic swòją rodzëznã.[...]

Ze Słowôrza Zëchtë

Szed chłop z głową spùszczoną na dół. Cziéj tak szed smùtni i zamëszloni, przëstąpia do nie starô Jewka, co jã wszëscë znają, bò ju lata chòdzi prosząc òd bùdë do bùdë. „Człowiekù- rzekła do chłopa- cëż të tak jidzesz zamëszloni, môsz të jaczi kłopòt, jaką jadłobã, czë co?”- „Żle złapiã lôszczór i ce spierzã, té të pùdzesz i nie mdzesz w lëdzy zadzéwa. Móm swój kłopòt, ale co to cebie òbchòdzy, a zresztą, chòcbës gò i zna, to të babò, tak czë tak ni mòżesz mie nick pòmòc.”- „Nó, nó, tak le nie wëzewé na te babë.[...]

zaczątkMòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?