5 (26) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.
• Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs
• Kaszëbi w Jirakù?

Nié le Kaszëbë:

• Koroška = Karintijô
• Tragedëjô Łużëczanów
• Czar mùzyczi - Esczimòsowie

Kùltura:

• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia

Lëteratura:

• J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło..[...]

Turistika:

• Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama
"Szlachama Remùsa"

Ze Słowôrza Zëchtë

Pòwiôstka ò łasëcë i wieszczówce

Łasëca i wieszczówka to bëłë czedës na swiece dwie sostrë. Równo wëzdrzełë i równo bëłë szmidëch. Tak ôrtowalë za sobą, że jich nicht ni mógł rozeznac. Jakùż to sã mògło stac, że jedna z nich mô ògón jak kòt, a drëgô jak miotelôk do górë zadwigniony? Bëło to tak: Łasëca i wieszczówka bëłë kònikamë ù krôsniãt w lese. Òbie òne miałë pëszni ògónë w górã wëszturzonë i òbie kòżdégò dnia cignãnë wòzik krôsniãtóm z wszelejaczimë matedóramë, to z chróstã, to z grzëbamë, abò téż z czim jinszim. Ale rôz òne sã zbuńtowałë, pòtłëkłë wòzik i ze strachù wskòkłë na wiedżégò bùka. Nie pòmògłë ani grozbë, ani prosbë krôsniãt. Nicht jich ni mógł z tegò bùka zdostac na zemiã. Krôsniãta szłë spac, a łasëca i wieszczówka bëłë baro głodni, bò ju długò na nim bùkù sedzełë. Té pierszô zlazła łasëca i so wslizgnãna do krôsniãt w chëcze i wëżarła jima wszëtkò, co òni mielë w triglach. Wieszczówka bëła òstróżniészô i òsta sedzącë na bùkù. Z głodë zaczãna òbgrëzac bùczënë i tak to jé szmaka, że do dzys dnia to robi, a łasëca naùczëła sã krasc i włôżô do mëszëch dzurów, a nawet do kùrników i wëwlôkô, co so dô. Przez to włôżanié we wszelejaczi dzurë zmienił jé sã ògón, chtëren mô taczi włosë jak na krzebce, a wieszczówka swój ògón òtrzima. Wieszczówka wëparła sã swòji sostrë łasëcë jakò kradélca z familje, a dzys ùdôwają, że sã nijak nie znelë.

Ò tim, skądka wzął sã Wieczni Żid

Jak Pón Jezus niósł krziż i ùpôdł na kòlana, té przëstąpił do niegò jeden Żid i zaczął gò kòpac i wrzeszczec: „Dalé, dalé Bóg”! Té Pón Jezus miłoserno sã przëzdrzôł, chto gò kòpôł i rzekł do Żëda: „Òdtąd bãdzesz chòdził”. Òd ne czasu nen Żid ni miôł ju wiãcé niżódnégò ùbëtkù, le sã zars wzął i zaczął jic w swiat. To je, jak lëdze mówią, nen Weczni Żid.

Ze Słowôrza Zëchtë
przërechtowôł Jôbard

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?