7(11)/2001

• Ò wòlnoce słowa

• Edukacëjô to je spòdlé

• Dodóm Jana Trepczika
   Młodi ò Trepczikù

• Jón Trepczik - wiérztë

• Naszińcë w parlamence

• Òd òżniwin do kòncertów

• Òżniwinë w gminie Szemùd

• Ze słowôrza Zëchtë

• Pòwiôstka

• Szportë

• Kaszëbskò Tawerna Mestwin

Kaszëbskò Tawerna Mestwin

Òtmikómë nowi cykl artiklów – Szlachama Òdrodë. Jedzemë tam, gdze mòżesz nalezc najé pismiono ë òpisëjemë nen môl. Tak chcemë pòpierac ë reklamòwac kaszëbsczé krómë, gòspòdë, restauracëjë ë jinsze. Jeżle chcesz, wjedzemë téż ë do ce...

Ùlica Straganiarskô na gdùńsczi stôrówce. Chòc krótkò do Mòtławë ë do Żurawia, w sëmie niedalek téż (pòrã krziżówków) do ùlicë Piwny ë Dłëdżi, je tuwò spòkójno ë spiąco. Czëc w tim dzélu gardu jaczégòs jinszégò dëcha, jakbë z midzëwòjnia, abò z prusczich czasów.

Z dala je ju widzec szild. Jak sã pòdéńdze blëżi, òbôczi sã czôrnégò ksãca na taczi sami farwë kòniu. Je téż nôpisône wiôldżimi lëterama: Tawerna Mestwin. Trzë stãpińe, dosc cãżczé dzwiérze ë jem ju w wëstrzódkù. Panëje półcemk. Pò trapach w górã ë wchòdzã do zalë. Z magnétofonu lecy cëchô mùzëka. Kaszëbskô. Stołë nakrëte òbrësama, na scanach malunczi, w kątach leżą rzezbë. W wëstrojenim przëwôżewô cemnobrunô farwa. Pierszé òdczëcé – ùbëtk, cësza, jimpresjonizm, òddichniãce. Mòże to bez te òbrazë? Gdze leno sã spòjrzi widzec je kaszëbsczé akcentë – fana, nôlepczi z grifã, haftowóné serwetczi, zbùnczi, talerze, tasczi. Je henë ze szmakã sparłãczonô dôwnosc z dzysdniowoscą, kaszëbizna z òglową kùlturą.

Z lewi stronë bar. Niedalek niegò stoji dosc niewësokô, szczupłô, z widnima włosama, szëkòwnô białka. To Kazimira Zajączkòwskô – miéwca karczmë. Ùsmiechô sã, doch nie jem tuwò pierszi rôz.

Ji Mestwin (bò chùdzi téż tam bëł Mestwin, leno że pòd jinszim włscycelã) òstôł òdëmkłi 22 łżëkwiata. Bez te bez mała szesc miesãcy bëłë w nim pòkôzóne szterë wëstawë malarztwa, jedna rzezbë. W czerwińcu òdbëła sã premiera szpetôczélu „Jestem kotem okrutnym pieszczochem” wëkònanô bez Teater Mini Mùzëczny Pùpil, a w séwnikù kòncert harmòniowy Cezarégò Pôcórka. Bëł téż w Mestwinie tidzéń żmùdzci. Mòżno bëło tëdë pòsłëchac mùzyczi ë piosnków, òbezdrzec tuńce ë zjesc cos z nôrodny kùchni tegò kraju.

Na codzéń jednak robi sã tuwò kaszëbsczé jestkù. Specjalnoscą są piekłi bùlwë z kwasnym mlékã. Òkróm tegò je mòżno dostac rëba, szmùrowóné miãso, chléb ze smôlcã, a do picô kawa, arbata, piwò ë ... kaszëbsczé kòktajle (!) taczé jak Grif, Damroka, Witosłôw.

Żesma sã przywitalë, ùsedlë. Na zalë ni ma wiele ledzy – Mestwin, chòc tuńszi òd bez mała wszëtczich jinszich taczich gduńsczich gòspòdów, nie je jesz òdkrëti. Dlô gòscy je z tegò jédno dobroctwò – ùbëtk. Zaczinômë gôdac.

Wasta Kazymira mô sniené, abë ji karczma stała sã ògniszczem artisticznim môłich tatczëznów, nie blós kaszëbsczi (chòc ta przóde wszëtczim), ale z téż jinszich òbéńdów ë krajów. Chce, abë bëłë wieczórczi mùziczne, pòeticczé, nawetka teatralne. Przi tim planëje, abë wëstrój Mestwina jesz barżi dichôł dawnoscą, a prze tim bëł delikatno sparłãczony z dzysdniowòscą, abë pasowôł do charakteru karczmë.

Òkróm tegò chce, jak do té pòrë, wënajmòwac zalã na kònferencëje, wiésela, ë jinszé jimprezë.

Kaszëbskô Tawerna Mestwin, ùl. Straganiarskô 20 –23, 80 – 837 Gduńsk
Włôscëcél – Kazëmira Zajaczkòwskô, tel. (58) 301-78-82, szałertelefón 0-606-74-52-52

Jôbard (G.J.Schramke)

zaczątk


Redakcëjô szukô:
òsób w naslédnëch môlach:

w krézu chònicczim
w krézu bëtowsczim
w gardze Lãbòrgù

jaczé bë chcałë ë mògłë naju zwielokrotniac ë zòrganizowac kòlpòrtôż (na przëmiôr we krómach). Bëło bë to rzecz jasnô dzejanié bez niżódnégò zwëskù, blós dlô deji. Ò kòntakt prosymë pòd numer telefònu pòdóny we stopce redakcëjny.