7(11)/2001

• Ò wòlnoce słowa

• Edukacëjô to je spòdlé

• Dodóm Jana Trepczika
   Młodi ò Trepczikù

• Jón Trepczik - wiérztë

• Naszińcë w parlamence

• Òd òżniwin do kòncertów

• Òżniwinë w gminie Szemùd

• Ze słowôrza Zëchtë

• Pòwiôstka

• Szportë

• Kaszëbskò Tawerna Mestwin

Môta wa to czëté?
Szedł so rôz jeden gbùr bez Wejrowò ë zapitôł jaczegòs człowieka:

- Blëskò je ju do rënkù wejrowsczégò?

Nen rzeknął:

- Jo, jaczés trzë minutë piechti.

Trafił drëdżégò ë zapitôł ò to samò, a ten mù rzeknął:

- Jo.

Trzecy spitóny ò to samò òdrzeknął mù:

- Noo...

Pòdszedł tedë gbùr do szandarë ë tak do niegò gôdô:

- Jô jem trafił tuwò trzech lëdzy, kòżdégò jô jem zapitôł czë je to blëskò do rënkù. Jeden mie rzeknął „Jo, jaczés trzë minute piechti”, drëdżi „Jo”, a trzecy: „Noo..”. Czemù kòżden gôdôł jinaczi?

- Bò nen piérszi to bëł taczi bëlni, wësztôłcony, kùlturalny Kaszëba, drëdżi - taczi zwëkłi Kaszëba, a ten trzecy to béł bòsy Antk, chteren nie rozmieje pò kaszëbskù gadac.

- Në jo, a Wë gwësno jesce bëlny Kaszëba?

- Noo...

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?