7(11)/2001

• Ò wòlnoce słowa

• Edukacëjô to je spòdlé

• Dodóm Jana Trepczika
   Młodi ò Trepczikù

• Jón Trepczik - wiérztë

• Naszińcë w parlamence

• Òd òżniwin do kòncertów

• Òżniwinë w gminie Szemùd

• Ze słowôrza Zëchtë

• Pòwiôstka

• Szportë

• Kaszëbskò Tawerna Mestwin

Diecezjalno-Gminné Òżniwinë w Gminie Szemùd

Wë w Wôrznie (gm. Szemùd) odbëłë sã Diecezjalno-Gminné Òżniwinë. Przërëchtowôł je proboszcz z Czielna ks. kanonik F. Rompa. Skłôdałë sã òne z dwóch dzélów. Piérszim dzélã ùroczeznë bëła mszô swiãtô w kòscele w Czielnie. Kôzanié wëgłosził ks. bp Z. Pawłowicz, chteren zastãpowôł metropolitã gduńsczégò, Tadeusza Gocłowsczégò. Przed mszą ë pò ni òdbëłë sã też kòncertë w wëkònanim òrkestrë dãti strôżôków z Bòjôna, chlubë gminë Szemùd - Kaszëbsczégò Karna Redzionalnégò „Kòleczkowianie” ë Òrkestrë Reprezentacëjny Marinarczi Wòjnowi. Dredżim dzélã latosëch òżniwinów w gminie Szemùd béł festin òżniwinowi nad jezorã Tëchòmsczim we Wôrznie kòle Czielna. Na ùroczeznã przejachałë midzë jinszima władzë gminë Szemùd z wójtã Zbigniewã Engelbrechtã na czele ë starosta krézu wejrowsczégò Grégòr Szalewsczi. Jednym z dzélów négò festinu bëło dzelenié chleba, jaczi przenioslë starosce òżniwinowi: Tadeusz Haase z Dobrzewina-Karczemków ë Pelagia Kreft z Wôrzenka. Pò nim odbëłë sã pòkôzë artisticzné. Westãpilë iluzjonista, żongléra, młodô skrzëpaczka z Lëzëna - Agnes Bòrlik ë Karno Gòspòdëniów Wiejsczich z Lesna. Wiodro nie bëło dëcht fejn, ale całô ùroczezna bëła przërëchtowónô bëlno, òsoblewie przez ks. F. Rompã z Czielna ë nôléżników karna ZK-P z Wôrzna.

Kaszëbsczé Karno Koleczkowianie

Na òdjimkù Kaszëbsczé Karno Koleczkowianie,
za nim stoji przédny òrganizatora latosëch òżniwinów, ks. Kanonik F. Rompa

Formellów Sławk

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?