6 (18) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Stolpsczé lato – kaszëbizna we Stolpskù
• Grają nié le dlô Kaszëbów
• Msze pò kaszëbskù
• Kaszëbi w Bùdiszënie na festiwalu Voices of Europë – Głosë Europë 2002
• Kaszëbi razã z Frizama – ùgôdënk ò drëszbie

Kòmentarze:

• Zemie dostóné nazôd
• Abòlicëjô

Lëteratura:

• M. Majkòwsczi - Òjcze nasz
• R. Drzéżdżon Żëwòt krótkò òpisóny

Lëteratura - kòmentarze:

• Wkół Wanodżi pò mëslach M. Piépra

Historëjô:

• Biôtczi w séwnikù 1939 na Kaszëbach

Kaszëbi w Bùdiszënie - Głos Kaszëbów w Europie

Dzysodnia dérëje cząd zawijôków wstąpieniégò Pòlsczi w rédżi nôleżników Europejsczi Ùniji. Naji negòcjancë ùjednywają warënczi naszégò wéńdzeniô i téż próbùją ùstanowic wizëją pòlsczégò kraju - jegò rolë w sparłãczony Europie. Tedë më, Kaszëbi, czéj chcemë nôparto zajistniec w przińdnëch bùdacëjach europejsczich, téj muszimë doraznikowac, kòżdą razą, swóje bëcé. Leżnoscą do tégò béł midzënôrodny festiwal: Voices of Europe 2002 -Głosë Europë, jaczi odbéł sã w dniach òd 21.-28. zélnika w Budiszënie (Bautzen) kòl Drezna w Miemcach.

Jegò zôczątczi sygają rokù 1997, òd tégò czasu festiwal je òdprôwióny co lato. Podjimstwò obeszłé je patronizną Europejsczi Ùniji, chtërna je jedna z nôwikszich spònsorów Festiwalu. Dofinansòwanim zajimają sã téż nôrodné òrganizacëje. Na festiwal przëjéżdżô europejskô młodzëzna, chtërna reprezentëje przede wszëtczim nôrodné miészëznë. Latos oprôwką festiwalu zajimalë sã serbòłużëczanie. Dëcht z ti przëczënë Festiwal odbéł sã w Bùdiszënie - serbòłużëcczim gardze o 1000-latny tradicëji, jaczi w tim rokù òbchôdzy swój jëbleusz.

Na festiwalu zjôwilë sã m.jn. madżiarsczi Miemcë, Frizowie z Néderlandów, nadwołżańsczi Miemcë a téż Kaszëbi. Kòżda reprezentacëjô przëwiezła swòje piesnie w nôrodnym jãzëkù równo terëczasné jak i te tradicëjné. Niechtërne z nich, pò pôru dniów wësadzony òbùczënë, òstałë òdspiéwóné przez midzënôrodny chùr festiwalu. Kaszëbów przedstôwialë: Monika, Agnes, Marijô Bradtke i Paùl Szczëpta. Òb kùńcowi kòncert òstałë wëkònóné trzë kòmpozycëje Agnes Bradtke: Dobëcô czas, Sama i Wdôr, do chtërnëch tekstë mielë napisóné Róman Drzéżdżon (Sama) i Paùl Szczëpta (Dobëcô czas, Wdôr). Słëchińcë bëlë bëlny i wënôgrôdzëlë chùr gromnyma kòskama. Òb ten czas, w sobòtny wieczór, 24égò zélnika swój koncert da naja kaszëbskô kapela Chëcz, jakô w 5 minut rozeżglëła wszëtczich. Zagralë swoje stôré bëlné piesnie, niechtërne w nowi aranżacëji, a téż nowé np: Òdjimk, Strzód widów zalë, chtërne mają sã ùkôzac na nowi place. Całi Festiwal béł ùdałi przëtrôfk. Nôleżnicë mają pòznóné wiele apartnëch lëdzy, jejich kùlturã, tradicëją, jãzëk a przede wszëtczim mùzykã.

Jednoczasno bëła leżnosc bë swicëc jëbleusz Bùdiszëna i brac dzél w zrechtowónëch z ti òrądżi podjimiznach. Kaszëbi jesz rôz delë wiédzã o se, i to mòckò. Pòkôzalë, że są mòcnym i baro chłoscëwim nôrodã, nôrodã chòc mieszkającym w Polsce, będącym partã gwësny cawnotë - Europë.

mary

zaczątk 


Nowô Òdroda
je ju kòl twòjégò
kòlpòrtérë !