4 (25) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 8.
• Kaszëbsczi biblësta

Kùltura:

• Nie béł jinszi òd pòslédnëch
• Ùroczëzna Pomeranii
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia - dzél 7.
• Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Kòmentarze:

• Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze
• Krzëwim òkã…

Lëteratura:

• Branko Ćopić - Trzech drëchów i zbójca

Pòlëca z knégama:

• Zemi wejrowsczi òpòwiôstczi
• Kaszëbskô Bibliotéka
- To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

Kaszëbskô Bibliotéka
dzélik 4.

1. A. Rekowski, The Saga of the Kashub People in Poland, Canada, USA.
2. D. D. P. Nicolaus Visscher, Pommern Serenissimo Eclessimo […] Federico Gujljelmo […] Home (Pomeraniae Ducatus Tabulam), 17 Jahrh.
3. W. Szulist, Kaszubi w Niemczech, Rocznik Gdański, LX, z. 1, Gdańsk, 2000.
4. J. Treder, Pierwsze kaszubskie tłumaczenie poezji Mickiewicza, Pomerania, nr 2 (311), 1999.
5. P. Prejs, Don’es'en'e P. Pr'ejsa G. M'in'istru Narodnago Porsvešč'en'ija, iz Berl'ina, ot 20 Ijun'ija 1840 goda, nojabr', čast' XXVII, nr 11, otd. IV (o kaszubszczyźnie s. 1-14).
6. A. J. Parczewski, Szczątki kaszubskie w prowincji pomorskiej. Szkic historyczno-etnograficzny, Poznań, 1896.
7. Badania kaszuboznawcze w XX wieku, form komunikacji w języku kaszubskim, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 2001.
8. J. Treder, Kaszubskie apelatywa toponimiczne w Słowniku Bernarda Sychty, str. 217-239, w: Słowiańskie słowniki gwarowe, Prace Slawistyczne 110, Warszawa, 2000.
9. S. Sanson, La Duche de Pomeraniae. Copris sous la Cercle de la Haute Saches […] Pomeraniae […], Paris, 1692.
10- Charte von dem in Lauenburg Buetowschen Kreise beleg, Moddrow, 1780.

DVP

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?