Òdroda nr 1 (35) 2005

Spòłeczno- pòliticzny:

Kùltura:

Snôżô lëteratura:

Pòlëca z knégama:

Pòpùlarno - nôùkòwi:

Kòmentôrz:

Co je w Brusach lós?

Ana Cupa

W kùlturowim żëcym Brus w òstatnym rokù nastąpiłë zachtné zmianë. Bëłë to ùrzãdowé zmianë, jaczé pòcygnãłë za sobą dosc tëli jinszëch. Namôlné gazétë bez całi 2004 rok pisałë ò corôz nowszëch, a òstrzészëch wątkach sparłączonëch z wërwasã wkół Dodomù Kùlturë. Pòwiatowé Przédnictwò, jakno prowôdny òrgan tegò môla, òbskrómniło wielëna ùczbòwëch gòdzënów, co pòprowadzëło za sobą zaniechanié robòtë bez pôrã bëlnëch szkólnëch. Do tegò doszłë téż òbwinë wedle direchtora ò sprôwny niepòrządk ë dëtkòwi przeniewiérnotë, chtërnëch równak nie dało sã ùdowòdnic. Donëchczasny direchtór Mark Czôrnowsczi zrezygnowôł z zajmòwónégò stanowiszcza. Sprawa ta pòrëszëła wnet wszëtczich mieszkeńców Brus. W séwnikù tegò rokù kònkùrs na direchtora Pòwiatowégò MDK dobëł Mark Miszkin, chtërën w latach 1985-96 robił w tim placu. Ò dzejanim Dodomù Kùlturë pòd nowim czerownictwã, òpòwiôdô sóm direchtor Miszkin, w ùdzelonym nama wëwiôdze.
Łońsczégò rokù òrganizacëjnô refòrma dotknãła téż Kaszëbsczé Òglowé Liceum w Brusach. Pòwiatowé Przédnictwò, jaczé òdpòwiôdô za ponadgimnazjalné szkòłë w pòwiece, ùradzëło ò włączenim KÒL do pòwstającégò w Brusach Zbiéru Szkòłów. Direchtorã nowégò pòjedincznégò dzélu pòùczënë òstôł Zbigniew Łomińsczi. W séwnikù òkôzało sã, że to nié kùńc zmianów. Stanicowô znanka KÒL – kaszëbsczi jãzëk – wprowadzono jakno nieòbrzészkòwi przedmiot. Ò sytuacëji w KÒL zechcôł nama òpòwiedzec direchtor Łomińsczi.
Stojizna w Brusach ùstatkòwała sã, mómë nôdzejã, że wëpòwiéscë direchtorów ùrównają strach jesz niechtërnëch lëdzy. Zaczinającë nowi 2005 rok, chcemë wierzëc, że kaszëbskô kùltura w Brusach mdze jesz lepszô. Do te brëkùjë pòspólny robòtë, a zrozmieniégò. Czë tak sã stanie pòkôże gwesno nowi rok.

zaczątk 


wszadze z Odroda