8 (20) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• De jade je !
• Szôlony tuńc
• 30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi
• Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?
• Prawa nôrodnëch miészëznów

Krzëwim òkã…:

• Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi

Wiele smiéchù...

• 'Taći dlëđi đibći ćij!' ë 'Majkel Dżeksón'

Kùltura:

• Fif z Kùtinã razã w Pùckù
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia. (2/2)
• Promòcëjô „Wanodżi pò mëslach”
• Ze słowôrza Zëchtë

Drama:

• Kaszëbsczi strój

Ze słowôrza Zëchtë

O Bernôtkù ze Sapałë

Na Sapale mieszkôł Bernôtk. Czej òn szedł w drogã, to òn wiedno miôł miech pod pazëchą, bò cëż bë òn zrobił, czej bë òn tak złoto abò bùrsztin nalôz. Stôri pón Robakòwsczi ze Swiecëna nakôzôł swòjim robòtnikòm wëkòpac wialdżi dąb na pòlu. Robòta bëła cãżkô i nie chcało jim sã przë tim dãbie robic. Szlë òni do Bernôtka na Sapałã i tak mù do ùcha rzeklë: Bernôtkù, më wóm cos powiémë, ale nie zdradzëce nas”. „Ni miôta strachù, kò wa mie znajeta”. „Czej bë sã Robakòwsczi dowiedzôł, że më jegò dąb kòpiemë na pòlu, to bë òn nama dôł, a më kòpiemë, bò tam je złoto. Dąb jednak mùszi całi bëc òdkòpóni, bò jak òn sã zwróci, tegò złota spòd niegò nicht nie wëdostónie”. „Haja” – rzekł Bernôtk ze Sapałë – „Jô weznã mòtëkã i jidã z wama”. „Në, më ju was dopùscimë do té robòtë, bò më wiémë, że wë parë z gãbë nie pùscëce”. Tak òni przëszlë do tegò dãba i le dwa razë szpôdë wsadzelë. Jeden szedł dodóm, bò mù sã krowa celëła, drëdżi mùszôł jic z bùksami, trzeci szedł jinszą szpôdã przëniesc sobie z domù, a wszëscë szlë spac, bò ju béł wieczór. Bernôtk sã cesził, że òstôł sóm: „Terô cawné złoto bądze mòje”. Kòpôł cawną noc do rena. Reno dąb leżôł zwróconi, ale Bernôtk ze Sapałë téż leżôł i stãkôł, bò ju dalé ni mógł, ale złota jak nie bëło, tak nie bëło.

Ò parobkù, co ùdôwôł strôszka.

Kòle Lëni òd wiele lat strôszało pòd mòstã, że tam nicht tą drogą nie chcôł jic. Rôz w nocë jachôł ksądz do chòrégò i jegò to téż wëstraszëło. To tam zaczãło kamienióma szmërgac, lińcuchóma grochòtac, mrëczec i wiele jinszëch strasznosców wëstwarzac. Ksãżé kònie stanãłë i nie chcałë jic dalé. Tak ten ksądz negò strôszka zamówił i jachôł dalé. Kònie szłë spòkójno. Ksądz kôzôł parobkòwi òstro jachac, a przë nim chòrim téż sã mòckò pòspiéwôł, a té jachôł nazedkã. Na mòsce stanął i kôzôł parobkòwi jic zazdrzec, co to tam bëło. Parobk nie chcôł jic, ale czej ksądz na niegò, té òn ju szedł. „Tu jeden chłop stoji na lińcuchù ùwiązóni” – rzekł parobk. Ksądz wzął batozëskò i kôzôł parobkòwi z kònioma jachac dodóm, a sóm szedł pòd mòst. I ksądz pòznôł ne strôszka. Béł to Frãck z Lińsczich Pùstk, co zamiast robic miôł nëczi w głowie. Tak gò ksądz zaczął nim batozëską òkładac i narżnął mù tëlé, jaż òn miôł dosc, a té copnął z niegò no zamówienié. I wiãcé nen parobk nikògò nie strasził.


Ze Słowôrza Zëchtë przërëchtowôł
Jôbard

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?
Napiszë do naju!