8 (20) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• De jade je !
• Szôlony tuńc
• 30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi
• Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?
• Prawa nôrodnëch miészëznów

Krzëwim òkã…:

• Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi

Wiele smiéchù...

• 'Taći dlëđi đibći ćij!' ë 'Majkel Dżeksón'

Kùltura:

• Fif z Kùtinã razã w Pùckù
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia. (2/2)
• Promòcëjô „Wanodżi pò mëslach”
• Ze słowôrza Zëchtë

Drama:

• Kaszëbsczi strój

Promòcëjô "Wanodżi pò mëslach"

wanoga po meslachWieczór, 17 rujana latos, w Dwòrkù pòd Lëpama w Rëmii, òdbëła sã promòcëja zbiérkù wiérztów Michôła Piépera „Wanoga pò mëslach” (w „Òdrodze” numrze 6/2002 bëł ju nen zbiérk òmówiony). Zala rëmsczégò dodómù kùlturë, tegò wieczora ùstrojono jeseniowò, bëła wnetka nafulowónô. Promòcëjã otemkł, a téż ë do kùńca prowadzył, dyrechtor dwòrkù Ludwik Bach. Przëwitôł gòscy, wëgłosył wstãpne słowò ò Michale ë jegò wiérztach. Pò tim Aleksandra Szefler – Kùcharskô (spiéw) ë Witosława Frankòskô (klawira) wëkònałë dlô Piépera pòrã wiérztów jegò dëchòwnégò mestra – Jóna Trepczika. Ò żëcym ë ùdostaniach naszégò młodégò ùtwórcë òpòwiedzôł Genk Prëczkòwsczi, wiérztë zrecenzowôł Stanisz Janke, a szterë z nich wyrecëtowôł Tómk Fòpke. Na kùńc promòcëji wëstąpiło karno „Kòtin”, chtërnim je duet: Piéper (gitara ë spiéw) ë Agnes Bradtke (klawira). Przedstawilë leno môłi dzél swòjégò mùzyczno-pòeticczégò dokôzu – szterë wiérztë/spiéwczi Michôła: Mòjã, Kòli, Miłota doma, Kòrbiónka z aniołã. Pò promòcëji bëło mòżno przeńsc do dredżi zalë na winkò ë cos słodczégò. Tedë bëła téż leżnosc kùpic promòwóny zbiérk ë dac gò do pòdpisanégò Michôłowi. Kùpic téż bëło mòżno jinszé ksążczi z wëdowiznë Rost, co wëdała „Wanogã pò mëslach”.

Jôbard

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?
Napiszë do naju!