8 (20) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• De jade je !
• Szôlony tuńc
• 30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi
• Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?
• Prawa nôrodnëch miészëznów

Krzëwim òkã…:

• Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi

Wiele smiéchù...

• 'Taći dlëđi đibći ćij!' ë 'Majkel Dżeksón'

Kùltura:

• Fif z Kùtinã razã w Pùckù
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia. (2/2)
• Promòcëjô „Wanodżi pò mëslach”
• Ze słowôrza Zëchtë

Drama:

• Kaszëbsczi strój

Wiele smiéchù...

Majkel Dżeksón

Richtich czësti kaszëbsczi zort je: cemny bialisk ò mòdrëch òczach. Në, na taczé zachë nicht nie rzeszi ùwôdzi. Kò òd stalat bëlë czôrnészi ë czerwionowłosy… Në jo… A czéj Mùrzink Bambò òswiadczëc bë chcôł, że je Kaszëbą? A czéjbë jesz chcôł przënôlegac do lëdowégò karna mùzycznégò? Jakno chto – niechtërny zapitają – diôbelsczé skrzëpice? A czéjbë Mùrzink Bambò weblaknął jak Majkel Dżeksón? A dlôcze nié?


S. Nôgel

Taći dlëđi đibći ćij!

Taći dlëđi đibći ćij, jak to są gôdô drëśë, njé? Vśëtcë gôdajų, že kaśëbśći pisënk nje je letći, té më doślë swjųdë, źe moźe bë go tak pëźną zblëźëc do tego co są gôdô. Më so prawje wząlë lëtrë ë regle z jinśëh slovjanśćih jązëkóv a piśemë. Le ni mjéta nama tego za vëśćëźënë.
Hcemë le so źec téź – od dzisô w kaśëbiznje bëlaćenié je dopuśćoné, temu, źe udjakritovjenje bëlo za vjalđé z tim glëpim polśćim „ł”.
A jeźlë są komus ten osoblëwi, rihtih apartny pisënk nje vjidzi – baro prosimë – vjedno moźe pisac tak jak na poslédnëh starnach najégo pjismjona, tak zwëćajno. Në ale jak to gôdajų njehtëny mlodzëzna mô swoje prawa ë moźe wjedno swój glëpji pozdrzatk wërazëc. Në ten to nje je taći glëpi, temu źe ju ćile razóv w kaśëbiznje bëlë taćé ùdbë, źebë pisac jak nôblëźi tego jak są gôdô.
Më nje vjémë jak naj reglowji pjisënk je grądi dlô cëzińcóv. A tak po prôwdze je. Ti bjédôcë są namarahujų vjedno nad najima kaśëbśćima (a vzątima z polśćégo pjisënku) „sz”, „cz” abo „dż”. Narakujų są nad tim jak rozsadzëc „ò” od „o”.
A ćë nóm to nji mdze lźi – ti gôdajų? Mje są zdôvô, źe jesmë dosc tëli pźënąconi do tego pjisënku, co terô uźiwómë. Navetka ostalo zorganjizovóné kaśëbśćé diktando latos na zimku, na jaćim bëlo po prôvdze vjele bjôtkujųcëh o pjerśi plac. Mómë dosc tëli gazëtóv (choc ko jesmë zgodny źe dërh za môlo). Në té më so dómë poku z tą revolucëją…
Móm le nôdzeją, źe pźenômni ju niht ni mdze pjisôl z félama…
Na vśëtćih starnach Odrodë je jak vjedno pisënk normalni – reglovi – taći, źebë normalni Kaśëbi zrozmjelë bez dlëgśégo mësleni. Ë taći ju mdze.

Redakcëjô

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?