8 (20) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• De jade je !
• Szôlony tuńc
• 30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi
• Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?
• Prawa nôrodnëch miészëznów

Krzëwim òkã…:

• Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi

Wiele smiéchù...

• 'Taći dlëđi đibći ćij!' ë 'Majkel Dżeksón'

Kùltura:

• Fif z Kùtinã razã w Pùckù
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia. (2/2)
• Promòcëjô „Wanodżi pò mëslach”
• Ze słowôrza Zëchtë

Drama:

• Kaszëbsczi strój

Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?

Òd jaczégòs ju czasu nie bëło gwësné, chto bãdze czerowôł jedną z nôwôżniészich dlô kaszëbsczi kulturë jinstitucëjów, jaką je Mùzejô Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi we Wejrowie. Wicy jak rok temù òd czerowaniô mùzeją òdsëniãti béł jegò dotëchczôsny direchtor Bògùsłôw Bréza. W pòłowie latoségò lëpińca wrócył òn nazôd na swòje stanowiszcze. Nie òznôczô to równak, że sytuacëjô ju sã do kùńca wëjasnia. Wejrowsczé Krézowé Starostwò, jaczé je tak zwónym òrganã prowôdzącym muzeum, chcało, żebë tã fùnkcëją (òrganu prowôdzącégò) przekazac Kaszëbsczémù Jinstitutowi. Reda Wejrowsczégò Krézu ùradza nawetka ùchwôlënk w tuti sprawie. Równak ùchwôlënk nen òstôł zaprzékòwóny bez pòmòrsczégò wòjewodã jakno niezgódny z prawã. Temù téż wejrowsczé starostwò przërëchtowało ùdbã nowégò ùchwôlënkù. Na jegò mòcë Kaszëbsczi Jinstitut miast bëc prowôdzącym òrganã miôł blós sprôwiac zôrząd nad mùzeją. Ùdba ta, chòc niewiôlgą wikszoscą głosów, òsta równak bez krézowëch radzëcelów przëjãtô. Tak tedë, przez nôslédné trzë lata, zarząd nad wejrowską mùzeją mô miec Kaszëbsczi Jinstitut. Zôs z remienia Jinstitutu wszetczé robòtë zarządu sprôwiac mô zôrządca. Ò tim, chto nym mdze, rozsądzëwac mô blós Jinstitut. Ò tim zôs, czë ùchwôlënk nen bãdze òbowiązywôł, przekònómë sã pùzni. Wprzódk muszi sã na niegò zgòdzëc pòmòrsczi wòjewoda ë minysterstwò kùlturë.

Fòrmellów Słôwk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?
Napiszë do naju!