9 (30) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Grobë bëlnëch Kaszëbów - Jak je nalézc?
• Gardë ë wsë w domôcym jãzëkù
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 12.
• Center wialdżégò gardu
• Samòrządzëna a Europejskô Ùnijô

Jesz rôz ò òglowim spisënkù

• Kaszëbi w nôrodnëch spisënkach
• Nôrodnosc ë jãzëk:
Czasã piselë, czasã nié...

Nié le Kaszëbë:

• Hùculskô
• Haná = Hanackô
• Kaszëbi w òczach Finów sto lat temù

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Kòl sąsadów
• 750 lat òksywsczi parafiji
• Ze Słowôrza Zëchtë
Są Kaszëbi !
"Czë w wejrowsczi, pòwiatowi radze są mòże jaczis Kaszëbi?"
Tak zakùńcził jem mój "Lëst òtemkłi w sprawie kastrowaniô z kaszëbiznë", chtëren ùkôzôł sã w Jinternéce na „Zasobach Kaszebskò- Pòmòrzczich” òb lato tegò rokù a pò tim w séwnikòwim numrze "Òdrodë".

Òkôzało sã, że są. Żëją, czëją i dzejają a przë tim „Òdrodã” czëtają. Sztót pò pierszi pùblikacëji, wejrowsczi starosta, Józef Reszke zwòłôł prasową kònferencëją, na chtërny głosno rzecz całą nazwôł, rësził drogòwi zarząd i pòwiatową Pòlicëją.
Gazétnicë téż òstro wzãlë sã do robòtë. W całoscë „Bôłtëcczi Dzénnik” i „Głos Wëbrzeżô”. Z „Głosu” téma zadostôł sã na jinternétowé, trójgardzczé diskùsjowé karno pòd titlã „Chto nie lëdô Kaszëbów”. Òdbëła sã biôtka na słowa, tam sam téż pò kaszëbskù...
Kùreszce, dzãka Reszce wejrowsczé tôfle òstałë pòprawioné, chòc pòd kùńc séwnika zôs jaczis dołemón zeszpacył tôflã òd stronë Lãbòrga...
Przë tim całim „tôblëcowim jiwrze” òkôzało sã, że wejrowsczi starosta dobrze rozmieje gôdac pò kaszëbskù!- ùdokaznił to m.jn. w radiowim wëwiadze w sprawie tôflów dlô „Na bôtach ë w bòrach”- (ò dobri kaszëbiznie starostë zagwësnił téż Genk Prëczkòwsczi).
Ni le blós gôdac, rozmieje téż dzejac dlô kaszëbiznë!

Przë leżnoscë: jeżlë chtos z kaszëbsczich radzëcelów wejrowsczi pòwiatowi radë pòczuł sã ùrażony mòjim „Lëstã òtemkłim...” żëczã bëlnégò wiodra!

Tomôsz Fópka

zaczątk 


Tomôsz Fópka - z wësztôłceniégò mùzyk, robił wiele lat jakno czerownik wëdzélu promòcëje we wejrowsczim krézu, pòéta ë kòmpòzytora. Dzysô je wicebùrméstra w Żukòwie.