10 (31) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• "Hej, Młodi z Kaszëbów rodã" !!!!
• Stanica w Brusach
• II kaszëbsczé diktando
• Òd kòła do autobùsa
• Kaszëbë za òcéanã
• Gard w Białogardze
• Czeszë ò Kaszëbach

Nié le Kaszëbë:

• Laplandëjô - jawô czë snienié

Kùltura:

• Kùtin czarzi
• Ksążka na Gòdë
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Do smiéchù:

• Mùzealé przëtrôfczi

Sta sã òddzãkòwanim

Ksążka na Gòdë

Mia bëc ùfarwienim Ji 99 gebùrstagù, a sta sã òddzãkòwanim. Taczi los przëpôdł dosc apartny ksążeczce, co z jedny starnë noszi titel Włodek w listach matki (welowanié ë przërëchtowanié Wòjcech Czédrowsczi), z drëdżi Proverbia w prozie Anny Lajming (welowanié ë przërëchtowanié Jerzi Tréder). Ksążëczka ta, 40- sto starnicowô, wëdónô bez Oficynã Czec, je, jak bëło mòżno sã domëszlëc, związónô tematiczno z kaszëbską ùtwórczynią – Aną Łajming. Mô w se ten dokôz pôradzesąt wëjimków lëstów, co w nich je ò znónym malownikù, a téż profesorze Akademiji Kùńsztów Piãknëch – Włodzimierzu Łajmingù, napisónych bez A. Łajming do W. Czedrowsczégò; mô w se téż wëbróné z dokôzów ùtwóczynie przësłowia, kalãdarzowé prognozë na pògòdã, rzeczenia, a téż krótczi céch J. Trédra ò jãzëkù prozë autorczi Czterolistnej koniczyny. Ksążeczka ju na pierszi wezdrzenié ceszi òkò baro widzałim wëdanim, a wedle mie ji przédną wôrtnoscą są te prawie przësłowia ë jinsze „mądroscë lëda”, chtërnich, jak pisze w Proverbia… J. Treder, ni ma w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. B. Zëchtë.

Jôbard

zaczątk 


Wlodek w listach do matki

Włodek w listach matki
wëlowôł ë przërëchtowôł
W. Czedrowsczi

Proverbia w prozie Anny Łajming

Proverbia w prozie Anny Łajming
wël. ë przërëch. J. Treder, Gdunsk 2003,
Oficyna Czec,
tel. 343 51 80,
é-mejl. czec@wp.pl

zaczątk