10 (31) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• "Hej, Młodi z Kaszëbów rodã" !!!!
• Stanica w Brusach
• II kaszëbsczé diktando
• Òd kòła do autobùsa
• Kaszëbë za òcéanã
• Gard w Białogardze
• Czeszë ò Kaszëbach

Nié le Kaszëbë:

• Laplandëjô - jawô czë snienié

Kùltura:

• Kùtin czarzi
• Ksążka na Gòdë
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Do smiéchù:

• Mùzealé przëtrôfczi

Ze Słowôrza Zëchtë

Ò tim, jak lëdzkô gwiôzdka z diôblą sã pòtkała

Mój niebòszczëk tatk pòwiôdôł – to że wierã mô bëc prôwda – że na tëchlińsczich pùstkach w jednim rowie pòtkałë sã rôz dwie gwiôzdczi, ale ta jedna nie bëła gwiôzdka, le to bëlë biése òblokłi za gwiôzdkã. Jak ti biése złapilë òżôg i tã naszą gwiôzdkã chcelë prac, tak témù gwiżdżowi dało sã tak wezdrzec – widno bëło, miesąc swiécëł – i té òn widzôł, że òni wszëscë mielé pò jedne końsczé i kùrzé nodze, a jednemù diôbłu jesz sã tak kôpa z głowë zesënãła i ten gwiżdż ùzdrzôł rodżi. Tak òn zaczął głosno spiewac: „Chto sã w òpiekã”, a ni drëdzë chutkò za nim. Tej ni pùrtce zaczãlë zdzerzgac. Jak skra ògnia tak òni szlë. Czé òni ju bëlë kawał w lese, té òni sã rozrzechòtelë: ha, ha, ha..., to le sã ten las tak trząsł, tak jich czëc bëło.

Ò tim, jak lëdzkô gwiôzdka z niebieską sã pòtkała

Jô jesz gãsë pasła, czé jem czëła, jak sã wieskô gwiôzdka zbiła z niebieską. – A prawie ò dwanôsté w nocë to bëło. – Ta niebieskô szła do té naji i rzekła: „Terô nie je czas z gwiôdką latac, le je czas do kòscoła jic”. Ji té òne sã stërnowałë. Ta najô zaczã, bò òna mësla, że ta le jé chca w drogã wlezc. Niebieskô równak dobëła. Terô ta najô widzała, co sã dzejało. Tak òna hajdu w nodżi.
Ze Słowôrza… Zëchtë przërëchtowôł Jôbard

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?

Napiszë do naju!