5 (17) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Zjôzd Kaszëbów 6. lëpińc - Kartuzë (òdjimczi)
• A co z Baną?
• Kaszëbë ònline
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Ùczniowsczi Sejmik Kaszëbsczi
• Swiãto Rédë ë rédzczi kaszëbiznë

Felietona:

• Malowanié jizbë

Nié le Kaszëbë:

• Pòdhalé z Kaszëbama razã ò samòrządną òbéńdową Pòlską

Gôdómë ò Europie… :

• Mòże nie mdze tak lëchò
• Kaszëbë kò są w Europie

Kùltura:

• Finôł Kònkùrsu Rodnô Mòwa – Chmielno
• Pùcczi weekend
• Scynanié kani! –galeriô òdjimków

Lëteratura:

• Młodô spòsobnô
ò Karolënie Serkòwsczi

• Wëdôwk wiérztów Piépra

Wëdôwk wiérztów Piépra
Nôkładã wëdôwiznë ROST ùkôzôł sã zbiérk wiérztów Michała Piépra pòd titlã Wanoga pò mëslach. Zawiérô 32 wiérztë przede wszëtczim z 90ëch lat. Ksążeczka je do kùpieniô w sedzbie wëdôwiznë w Baninie-Dąbrowie, w krómach kaszëbsczich ë na stojiszczach na rozegracëjach òbéńdowëch.

Michôł Piéper (ùrodzony w 1973 rokù) sparłãczony je z Remią, a ùrodzył sã we Wejrowie. Je pòéta, béł za spiéwôka w rockòwim karnie Chëcz, od czerwińca 2001 grôł sóm ë z kabaretã Fif. Jakò pòéta drëkùje w Nordze (tam debùtowôł w 1996 r), Pomeranii ë Òdrodze. Je nôleżnikã karna młodëch pisôrzów ZYMK, ùtwòrzonégò w strëmiannikù 2001. Jegò wiérztë òstałë przedolmaczoné na jãzëk finsczi. Je laureatã nôdgrodë miona Rómana Wróblewsczégò ë pòéticczégò kònkùrsu miona Jizabelle Trojanowsczi.

***

Cemné blónë spią,
Nad głowama karuzel.
Żóden nie chcôł wrzeszczec,
Czedë cëchòsc rosła.
Wróżk rozkłôdôł rãce,
Bajkòwą kùglą pòtłukł.
Panôrz sztormów òstrził,
Kòlce kąsawëch grzëmòtów.
W kòżdim wezdrzeniu hëc,
Rozgrzónô wëbùchã pòmstë.
Òdżin połëkôł czas.

Kò gwësno mògło bëc tak ùbëtno...
Cëchi zôtor wiecznégò cygù,
Zbùrzëła kaskada bezrëchù.
Wałë òdpłëwającé zrësził szorm,
Wënëkając wieczornégò skòczka.
Melodijô ùlubionô, ùkòlibónô.
Nicht nie béł w sztãdze rozdmùchac blón,
Krzëkù zdëszëc,
Nastôł paralusz, niesëga chwatu,
Chòc tëli bëło słów z nama,
Nigdë nie wërzekłëch.
Chaòs w damieniu.

Kò gwësno mògło bëc tak ùbëtno...

zaczątk 


Nowô Òdroda
je ju kòl twòjégò
kòlpòrtérë !