5 (17) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Zjôzd Kaszëbów 6. lëpińc - Kartuzë (òdjimczi)
• A co z Baną?
• Kaszëbë ònline
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Ùczniowsczi Sejmik Kaszëbsczi
• Swiãto Rédë ë rédzczi kaszëbiznë

Felietona:

• Malowanié jizbë

Nié le Kaszëbë:

• Pòdhalé z Kaszëbama razã ò samòrządną òbéńdową Pòlską

Gôdómë ò Europie… :

• Mòże nie mdze tak lëchò
• Kaszëbë kò są w Europie

Kùltura:

• Finôł Kònkùrsu Rodnô Mòwa – Chmielno
• Pùcczi weekend
• Scynanié kani! –galeriô òdjimków

Lëteratura:

• Młodô spòsobnô
ò Karolënie Serkòwsczi

• Wëdôwk wiérztów Piépra

FINÔŁ RODNY MÒWË WE CHMIELNIE

"Rodnô Mòwa sta sã ze szkòłowi rozegracëji pòwôżną rësznotą kùlturalną, jakô przëczëniô sã do òdrodë kaszëbiznë” – bëło dërch czëc na finale 31égò kònkùrsu recytatorów Rodnô Mòwa w Chmielnie 25égò ë 26égò maja. W kônkùrsu wëstartowało kòl tësąca ùczniów, do finału dostało sã 50 nôlepszëch, z nych jury pòd przédnictwa ks.dr Jana Walkùsza nôdgrodzëło le pôrãnôscë – nôlepszëch recitatorów wëstrzód kaszëbsczëch ùczniów.

Pierwszé nôdgrodë w swòjich kategòrijach staroscë dobëlë: Grégòr Herrman ze Zrzeszë Szkòłów w Czeczewie, Dominik Czech ze ZS w Staniczewie, Damian Kùnc ze Spòdlëczny Szkòłë w Starzënie, Janina Czaja z Dżimnazëji w Chmielnie, Ewa Serwa z Technikùm Hòtelarskò-Gastronomicznégò we Wiôldżi Wsë, Anna Topka z Bëtowa. Nôdgrodë òsoblëwé przédnëch jury, redë kréjzu ë gmin dostelë Magdalena Kropidłowskô z Dżimnazëji w Serakòjcach, Sylwiô Rudnik z Dzélu Przedszkòłowégò w Brusach i Kazimiérz Budzëńsczi z Wialdżich Chełmów, Anna Topka ë Grégòr Herrman. Dlô Agatë Pałbicczi ë ji familie, jaczi przëjachelë z nôdôlszch strón Kaszëbów- weekend w gòspòdarstwie agroturisticznym w Chmielnie ùfùndowôł Jãdrzéj Kòstucha.

(ps)

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?
Napiszë do naju!