5 (17) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Zjôzd Kaszëbów 6. lëpińc - Kartuzë (òdjimczi)
• A co z Baną?
• Kaszëbë ònline
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Ùczniowsczi Sejmik Kaszëbsczi
• Swiãto Rédë ë rédzczi kaszëbiznë

Felietona:

• Malowanié jizbë

Nié le Kaszëbë:

• Pòdhalé z Kaszëbama razã ò samòrządną òbéńdową Pòlską

Gôdómë ò Europie… :

• Mòże nie mdze tak lëchò
• Kaszëbë kò są w Europie

Kùltura:

• Finôł Kònkùrsu Rodnô Mòwa – Chmielno
• Pùcczi weekend
• Scynanié kani! –galeriô òdjimków

Lëteratura:

• Młodô spòsobnô
ò Karolënie Serkòwsczi

• Wëdôwk wiérztów Piépra

Malowanié jizbë

Móm jô jednégò drëszka – Grzeniã. Wpôdł rôz jem do niegò ë widzã, że scanë w jedny jizbie są pëszno wëmalowóné.

-Wejle, Grzenia, jak òne terô pëszno ë czësto wezdrzą!

-Jô to z mòjim sąsadã móm wëmalowóné.

Jak jô rzekł, nen Grzenia béł bëlny chłop, fejn do pògôdaniô, ale czasã przëchôdałë taczé dni, że sã stôwôł përznã lelekòwati. W taczé dni jô baro lubił tak dlô zadzéwkù ò cos gò zapëtac ë pùzni z nim weńc w diskùsëją jaż òn sã zamòtôł. To béł dëcht taczi dzéń. Jô gô zapitôł:

-Grzeniu, jaczi farwë są ne scanë?

A Grzenia na to:

-Në, mëszlã - biôłé...

-Ale tak na gwës?

-Na gwës to nic ni ma Paùlkù. Wej – tuwò są përznã brëdné, a tuwò niedomalowóné. Òne nie są taczé biôlëchné... Në chcemë le rzec, że są biôło-szaré.

-Biôło-szaré? – jô zapitôł z niedowierznotą zdrzącë na swiéżo wëmalowóné scanë.

-Në nawetka taczé dëcht szaré...

Jô sã rozezdrzôł pò jizbie wkół, żebë dozdrzec co le szarégò. Ùzdrzôł jem zato dwiérze do drëdżi jizbë, jakô jesz nie bëła wëmalowónô. Na mòje nieszczescé Grzenia téż tam zdrzôł ë rzekł:

-Wejle! W ti drëdżi mòji jizbie scanë są barżi szaré, òne są czësto szaré.

-Czësto?

-Jo, czësto szaré a môlama nawetka bruné abò ë czôrnawé.

-Në ale to...

-To je ta sama farwa! – wëkrzikł Grzenia – Skòrno w ti drëdżi jizbie biôłé scanë są czësto szaré, a nawetka czôrné, téj w tuti jizbie biôłé scanë mùszą bëc téż czôrné.

-Gwësny...?

-Jo, mój sąsôd téż tak gôdôł, że òne kò są czësto czôrné!

Mój Grzenia barżi lëdôł słëchac sąsada jak gwôsny głowë.

-Słëchôj Grzenia, jes Të Kaszëba czë nié?

-Në jo! – sztërk pòmëszlôł - Chòc wiész të co, niechtërny lepi pò kaszëbskù gôdają jak jô, ë jô nie rozmiejã pisac pò kaszëbskù, në a mòja nënka nie je Kaszëbka, le tatk... Czó le – jô jem taczi na 60% Kaszëba! – tu sã përznã zasmùcył, a mòże le na 30%...

-Biôłi, biôławi, czôrny? A mòże ju nie jes? Słëchôj dali sąsadów, Grzeniu!

P. Kąsk

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?