4 (16) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Czemù wôrt je gadac?
• Grajemë w balã
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Cëzé chwôlita, swòjégò nie znajeta...
• E. Gòłąbk – pòlemika z tekstã Ł. Grãdzëcczégò: Kaszëbi z Europie

Nié le Kaszëbë:

• Mòja darga kù kaszëbiznie

Rozmowa miesąca:

• Dlô rozrostu Kaszëbiznë - wewiôd z S.Janke

Kùltura:

• Czëtanié Gduńska – czëtanié Grassa
• Ò wëstôwku céchënków G. Grassa
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Òda do młodectwa - A.Mickiewicz / dolmaczënk S.Janke

Historëjô:

• Céchùnczi z historëji Tatczëznë – nôslédny dzél – cząd 1308-1454.

Ò Derdowsczim je czëc we Słëpskù

11 łżëkwiata w Bibliotece òglowi Pòmòrsczi Akademije Pedagòdżiczny w Słëpskù òdbëło sã zéndzenié z leżnosce òbchòdów rokù Hieronima „Jarosza” Derdowsczégò, przerëchtowóné bez dzejający tuwò Part Zrzeszeniô Kaszëbskò- Pòmòrsczégò ë Kaszëbsczé Karno Sztudérów.[...]


Òglowi Spisënk

Dzysodnia òdbiwô sã Òglowi Spisënk. Stôł òn sã òrãdzã do przëbôczeniégò so stôri diskùsëji nad nôrodnoscą kaszëbską. W anczetach są pëtania ò nôrodnosc ë domôcy jãzëk, kòżden òstónie ò to zapitóny. Anczeterzë, jaczi spisëją lëdzy mają òbrzeszk wpisac dokładno tak jak lëdze jima rzekną. Jeżlë òstónie rzekłé „jãzëk kaszëbsczi” tak mdze wpisóné, jeżlë nôrodnosc – téż. Taczi je pòzdrzatk Głownégò Statisticznégò Urzãdu – wpisac to, co lëdze deklarëją. [...]


Problémë Nordë – kòrespòndencëjô z Jastarnie

Na sami Nordze Kaszub leżi Élskô Kòsa. Tu tak dërch bëła wëkònywóny le jeden wark: wszëtczi chłopi bëlë rëbôcë, białczi ë dzece jima pòmôgalë. Rëbôkama bëlë tu wszëtczi òd wielesta lat, dopiérze pò pierwszi swiatowi wòjnie, jak zaczëlë sã zjazdżac latownicë, lëdze zaczëlë wënajmowac jim jizbë, ale bëło to zajicé le na lato, przez resztã rokù wszëtczi tak jak przódë bëlë rëbôcë. [...]


Bana Retro
15. czerwińca òdbãdze sã Bana Retro przez pôłniowé Kaszëbë. Regnie z Chòniców, przejedze przez Brusë, Kòscérzënã, jaż do Bëtowa. Òrganizatorzë ùdbają wëjôzd z Chòniców kòl gòdz. 10.30, przëjôzd do Bëtowa kòl 14.00. Nazadnô wanoga zacznie sã ò 17.00 (Bëtowò), bana mdze w Chònicach kòl 21.00. Dokładną ùdbã banë, bilietë ë plakatë mòże kùpic w bilietowëch kasach PKP w: Chònicach, Kòscérzënie, Kartëzach, w kasach Orbisu we Gdini (ul. 10. lutego 2) ë Gduńskù (ul. Podwale Staromiejskie 96/97).

Dzãkùjemë !
Za pòmòc przë wëdanim tegò numra dzãkùjemë:
Wasce J.M. Kòszałce z Kòscérzënë, Tawernie Mestwin w Gduńskù ë wielu jinszim drëchóm....

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!