1 (32) / 2004

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Młodé Żukòwò
• Co ù naji:
••• Kaszëbizna w Brnie
••• Kònferencëjô regionalëstów
••• Zymk w Żukòwie
••• Òdszedł 20 lat temù
• Pô prôwdze kaszëbskô firma
• Mòja kaszëbskô stegna
• Nim zażëjesz... przëczëtôj

Lëst do redachcëje

• Nieszmaka!

Kùltura:

• Wëstôwk nôstarszi kaszëbsczi pismieniznë
• Lëteracko-jãzekòwô seminarëjô w Wejrowie
• Rómk w rozpùstach... ò Zôpùstach
• Mùzëka swiata-Daleczé Jindie?
• Michôł Roschek - wiérztë
• Ze Słowarza Zëchtë
• Pòleca z knégama

Do smiéchù:

• Na łôwce (wedlë tegò co je widzec)

Wëwiôd:

• Wëwiôd z profesorã Jerzim Trédrã, mòwnoùczałim z Gduńsczégò Ùniwersytetu, redachtorą reedicëje znormalizowónégò ë scalonégò Słowôrza Sztefana Ramùłta z 1893 rokù

Wëstôwk nôstarszi kaszëbsczi pismieniznë
Ojcze nasz16 gòdnika w wejrowsczi Mùzeji Mùzëczi i Pismieniznë Kaszëbsko-Pòmòrsczi mia môl ùroczësté òdemkniãcé wëstôwkù, jaczégò jesz na kaszëbsczi zemi nie bëło. W przëtomnosce midzë jinszima starostë Józwë Reszkégò i bëlnégò znajôrza kaszëbsczégò jãzëka, mieszkeńca gardù Wejra, prof. Jerzégò Trédra, direchtor Mùzëji, Bògùsłôw Bréza przëwitôł gòscy, a wastnô kùstusz Grażina Wirkùs rzekła czile słowów o przerëchtowanim nëgò niecodniowégò wëstôwkù.
A no przërëchtowanié nie bëło letką sprawą, bò wnet wszëtczé ekspònatë bëło nót sprowadzëc ze zbiérów jinstitucëji bùten Kaszëb. Ne, co są gromadzoné w greńcach Pòlsczi, ùdało sã wejrowszczim mùzejnikóm wëpożëczëc i zrëchtowac piãkny symboliczny przezérk wielestalatnëch tradëcëji kaszëbsczi pismieniznë. Felô leno oridżinalnëch wëstôwin z niémiecczich archiwów z Berlina i Greiswaldu, dze téż je dosc teli stôrich pamiãtkôw najégò pisënkù. Ale nawetka króm tegò, wëstôwk bùdzy zdzëwòwanié dlô trëdu i robòtë, wëkonóny dlô zajistnieniô ny ambitny a brëkòwny ùdbë.
I dzãka temù, pierszi rôz w historëji, mômë leżnotã òbezdrzec w jednym placu wszëtczé nôstarszé przëmiarë naji tatczëznowi pismieniznë. Òd Dëchòwnëch piesni dr. Môrcëna Lëtra z 1586 r. ë Môłi katéchizm niemieckò-wandalsczi abò słowiãsczi z 1643 r. przez tzw. perikópë smôłdzyńsczé (XVII/XVIII w.), przësãdżi z Wierzchòcëna z lat 1706-22 czë rãkòpis słowôrzka Mrągòwiusza z 1826 r. jaż pò 19. stalatné ksãżczi Floriana Cenôwë, taczé jak: Pjńc głównëch òdzałów ewanielicczégò katéchizmù z 1861 r. i Zarës do gramaticzj kaszëbskò-słowińsczi mòwë z 1879 r.
Wôrtnota nëch wëstôwin je tak wiôlgô, że wëstôwk ùdało sã zjiscëc midzë jinszima leno dzãkã jednymù z dobrzińców, tj. Jinspektoratòwi PZU w Wejrowie, jaczi sã zgòdzył wëstawic darmôk pòlisã òd wszelejaczich nieszczëstliwëch przëtrôfków, co bëło pierszą zastrzegą jinstitucëji, chtërne pòżëczëłë ekspònatë ze swòjich zbiérów.
Wëstôwk mdze dérował nôkrócy do kùńca gromicznika i jidze gò òbezdrzec co dzéń ód pòniedzôłkù do piątkù w gódz. 8-15 w sedzbie Mùzeji w Wejrowie przë szaseji Zómkòwi 2A (ul. Zamkowa). Czej chto chce to zrobic w jinszim czasu, téż je to mòżlëwé, leno pò wczasniészi zgłoszenim do przédnictwa Mùzeji ( tel 672 29 56).

P.Bréza

zaczątk wszadze z Odroda