6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
CSB ë PL òkóm se !

19. maja na wniósk jinternétowégò serwisu Zasoby Kaszubsko-Pomorskie (www.zk-p.pl) Bibliotéka Kòngresu Zjednónëch Krajów Americzi przëzna kaszëbsczémù jãzëkòwi znôk „CSB”, odnądka bãdący midzënôrodnym kòdã tegò jãzëka wedle normë ISO 639. Bibiotéka Kòngresu je delogòwónô przez Midzënôrodną Standarizacëjną Stowôrã (ISO) do prowôdzeniô redżistrów trzëlëtrowëch jãzëkòwëch kòdów. [....]


Do Słëpska!

Piąti ju rôz, 13. lëpińca, mdze Zjôzd Kaszëbów. Gardã w jaczim sã trafimë mdze Słëpsk (Stôłpsk), a do niegò zawieze nas tradicëjnô Bana Jednotë Transcassubia.

Zjazdë są òrganizowóné, żebë pòdsztrichnąc jednotã wszëtczich Kaszëbów: z nordë ë pôłniô, z zôpadu ë óstu, ze wsë ë z gardu. Pierszô bana jacha w 1999. rokù pò tim jak pò refòrmie samòrządzënë wszëtczé zemie wikszoscowòkaszëbsczé nalazłë sã w jednym wòjewództwie. Wanożëlë më baną jednotë z Hélu do Chòniców. Na drëdżi rôz – òdwrotno – z Chòniców do Élu. Drëdżi zjôzd béł transmitowóny przez 2. program TVP. Trzecô bana pòjacha z Chòniców do Wejrowa, łoni czej zjôzd béł w Kartëzach – banë nie bëło.[...]


Juwenalija pò kaszëbskù

stolpSłëpsk. Karno sztudirów „Tatczëzna” dzejającé przë Pòmorsczi Akademije Szkólnëch we Słëpskù przërechtowało z lëżnoscë sztudérowégò swiãta - Juwenalijów - kaszëbsczé stojiszcze. [...]


Kaszëbë w pismieniznë

Praga. 13. maja w prasczi Słowiańsczi Bibliotéce òstôł òtemkłi wëstôwk zatitlowóny „Kaszëbë we zdrzadle swòji pismieniznë”. Wëstôwk mógł wszëtczim zajinterespwanym sã pòkazac òb czas trzech tidzeniów rozwij kaszëbsczi lëteraturë ë kònkretné przëmiarë kaszëbsczich cządników ë knéżków. Wëstôwk sóm mô prawie szesc dzélów.[...]


Młodi ze wszëtczich strón
Karno Szturérów „Pòmòranijô” z kòòrdinatorã Grégorã J. Schramke ju trzecy rôz mô zorganizowóné Zjôzd Młodzeznë Kaszëbsczi. Ùczniowie ze strzédnëch szkòłów, nôleżnicë Karnów „Pòmòranijô” ze Gduńska ë „Tatczëzna” ze Stôłpska zjechelë sã 16. maja do nadmòrsczi Wieldżi Wsë. Lokum, jaczim béł Ferijny Òstrzódk Zôrzãdu Dargów, jak i zjestkù dlô ùczestników zagwësniło Krézewé Starostwò w Pùckù. Blós żôl, że sponsor starosta A. Jabłonsczi nie mógł przëbëc na planowóny zéńdzené z ùczãstnikama Zjazdu.[...]

zaczątk Përznã dlô smiéchù

Chłop przëlôzł pùzno wieczór dodóm. Òd proga białka gò przepitëje:
- Gdzeż të diôchle béł?!
- Na szachòwim kòłkù
- Na szachòwim kòłkù?! To dlôcze, lontrusu, òd ce jedze sznãpsã?!
- A co, mô jachac szachama?

***

Chłop dëcht le co na szpërach sã trzimô. Zarzucô nim jakbë szôlińc wiôł. Przë szasëji stoji taksa. Chłop sã w niã pakùjë.
- Dodóm – rzucô ë zasypiô
- No jo, ale dze? – pitô sã taksôrz
- Do pierszi jizbë.

Z jinszich cządników przërechtowôł S. Nôgel